Към началото > Акумулатори > Препоръчителна таблица EXIDE за мотоциклети  
 

МОДЕЛ

К.С.

ГОДИНА

BIKE II
BIKE I
GEL

PGO

Comet

25

1995->1997

ETX4L-BS

Galaxy

25

1997

ETX4L-BS

Mega

25

1997

ETX4L-BS

Big Max

-

1995-1996

EB4L-B

Big Max Sport

50

1996->1997

ETX4L-BS

Comet

50

1993->1996

ETX4L-BS

Comet Junior

50

1994->1997

ETX4L-BS

Galaxy

50

1993->1997

ETX4L-BS

Mega

50

1997

ETX4L-BS

Star - Star

50

1993->1996

EB4L-B

Tornado

50

1997

ETX4L-BS

Star

80

1993->1996

ETX4L-BS

Big Max

90

1997

ETX4L-BS

Galaxy

90

1994->1997

ETX4L-BS

Tornado

90

1997

ETX4L-BS

PIAGGIO

Free, FL

25

1994->1998

EB4L-B

Velofax

25

1998

EB4L-B

Zip

25

1994->1998

EB4L-B

BEVERLY

50

2002

EB4L-B

Diesis

50

 

EB4L-B

ET 2

50

1997

EB4L-B

FREE, FL, FL II

50

1994->1997

EB4L-B

Liberty

50

->1999

EB4L-B

LIBERTY 4T

50

1997

EB9-B

NRG Extreme

50

1995->1998

EB4L-B

NRG Extreme

50

1999

ETX4L-BS

NTT

50

1993->1996

EB4L-B

Quartz

50

1993->1997

EB4L-B

Scatto

50

1995->1996

EB4L-B

Sfera

50

1994->1999

EB4L-B

Storm

50

-

EB7-A

Tiphoon

50

-

EB4L-B

Velofax

50

-

EB4L-B

Vespa ET2, Injection

50

-

EB4L-B

Vespa PK FL/FL2

50

-

EB5L-B

Vespa PK N, S

50

-

EB5L-B

Vespa PK Rush

50

 

EB7-A

Vespa PK-HP

50

-

EB5L-B

Zip 4T

50

2000->

ETX9-BS

Zip cat. 2T

50

2000->

ETX4L-BS

Zip, FR, RST, SP

50

 

EB4L-B

ZIP/Zip Fast Rider

50

 

EB4L-B

P 80X

80

-

12N5.5-3B

PK80

80

-

12N5.5-3B

PK80 S, XL

80

-

EB7-A

PX80 E

80

-

EB7-A

PX80 E

80

-

EB9-B

PX80 E Lusso

80

1990->1996

EB7-A

Sfera

80

1993->1995

EB7-A

Tiphoon

80

1995->1996

EB5L-B
EB7-A

BEVERLY

80

2002

ETX7A-BS

Cosa, CL, FL, X

80

->1995

EB7-A

Excutive

80

-

EB9-B

Hexagon LX4

80

1999->2000

ETX12-BS

Hexagon, Hexagon LX, RST

80

1997

EB9-B

Liberty

80

1999

EB9-B

Sfera/SF

80

1996->1998

EB7-A

Skipper

80

-

EB7-A

Skipper LX/ST 4T

80

1999

EB9-B

SKR

80

1994->1997

EB7-A

ST4 Leader

80

2000->

ETX9-BS

SuperHexagon GTX

80

1999->2000

ETX12-BS

Tiphoon

80

1996->1999

EB7-A

предишна

следваща

 

към началото