Към началото > Акумулатори > Препоръчителна таблица EXIDE за мотоциклети  
 

МОДЕЛ

К.С.

ГОДИНА

BIKE II
BIKE I
GEL

FANTIC MOTOR

Grinta

50

1995->1996

ETX4L-BS

HP 1

50

-

EB4L-B

Koala

50

1993->1997

EB4L-B

Leader

50

1995

ETX4L-BS

Oasis

50

-

EB4L-B

Oasis EPV

50

-

12N5.5-3B

Pony, SR

50

1995

EB4L-B

Koala

80

1993->1996

EB4L-B

Raider LC

125

-

EB3L-B

Raider LC

250

-

EB3L-B

Queenie

 

1995

ETX4L-BS

GARELLI

Big Racing

50

1994

EB4L-B

Big Wheel

50

1994->1995

EB4L-B

Grinta

50

1995->1996

ETX4L-BS

Noi

50

-

EB4L-B

Pony, Pony SR

50

1994->1995

EB4L-B

Queenie

50

-

ETX4L-BS

Sahel, Team, Urka

50

-

EB4L-B

XLE Tiger

50

-

EB4L-B

GTA E-Starter

125

-

EB9-B

GTA Kick-Start

125

-

EB5L-B

TSR

125

-

12N7-4B

XR Tiger E-Starter

125

-

EB9-B

XR Tiger Kick-Start

125

-

EB5L-B

предишна

следваща

 

към началото