Към началото > Акумулатори > Препоръчителна таблица EXIDE за мотоциклети  
 

МОДЕЛ

К.С.

ГОДИНА

BIKE II
BIKE I
GEL

GILERA

503

50

 

EB4L-B

Bullit, Easy Moving, Runner

50

->1997

EB4L-B

DNA

50

 

Eaglet

50

1995->1997

EB4L-B

Easy Moving

50

 

EB4L-B

GSA E-Starter

50

-

EB4L-B

Ice

50

 

Runner/SP

50

->1997

EB4L-B

Sioux E-Starter

50

-

EB4L-B

Stalker, Storm, Top Rally

50

-

EB4L-B

Top Rally

50

 

EB4L-B

Typhoon, X

50

->1997

EB4L-B

Apache E-Starter

125

-

EB9-B

Apache Kick-Start

125

-

12N5.5-3B

Arizona E-Starter

125

-

EB9-B

Arizona Kick-Start

125

-

12N5.5-3B

Cogura

125

1999

EB9-B

Crona E-Starter

125

-

EB9-B

Crona Kick-Start

125

-

12N5.5-3B

CX E-Starter

125

-

EB9-B

CX Kick-Start

125

-

12N5.5-3B

DNA

125

 

EB10L-B

Fast Bike E-Starter

125

-

EB9-B

Fast Bike Kick-Start

125

-

12N5.5-3B

Freestyle E-Starter

125

-

EB9-B

Freestyle Kick-Start

125

-

12N5.5-3B

GFR E-Starter

125

-

EB9-B

GFR Kick-Start

125

-

12N5.5-3B

KK, KZ, E-Starter

125

-

EB9-B

KK, KZ, Kick-Start

125

-

12N5.5-3B

MX1, MXR E-Starter

125

-

EB9-B

MX1, MXR Kick-Start

125

-

12N5.5-3B

Nebraska E-Starter

125

-

EB9-B

Nebraska Kick-Start

125

-

12N5.5-3B

R1, R1S E-Starter

125

-

EB9-B

R1, R1S Kick-Start

125

-

12N5.5-3B

RC Rally

125

-

EB10L-B

RTX E-Starter

125

 

EB9-B

RTX Kick-Starter

125

 

12N5.5-3B

RTX, RV, RX E-Starter

125

-

EB9-B

RTX, RV, RX Kick-Start

125

-

12N5.5-3B

Runner FX, PD

125

 

EB9-B

RV El.-Starter

125

 

EB9-B

RV Kick-Starter

125

 

12N5.5-3B

SP01, SP02 Kick Starter

125

 

12N5.5-3B

SP01, SP02 X E-Starter

125

-

EB9-B

SP01, SP02 X Kick-Start

125

-

12N5.5-3B

TOP Rally E-Starter

125

-

EB9-B

TOP Rally Kick-Start

125

-

12N5.5-3B

Typhoon

125

-

EB7-A

X

125

-

EB9-B

XR1, XR2 E-Starter

125

-

EB9-B

XR1, XR2 Kick-Start

125

-

12N5.5-3B

Runner FXR, SP

180

-

EB10L-B

Runner SP

180

1999

ETX12-BS

Arizona E-Starter

200

-

12N5.5-3B

Arizona Kick-Start

200

-

EB9-B

Fast Bike E-Starter

200

-

12N5.5-3B

Fast Bike Kick-Start

200

-

EB9-B

RTX, RV, RX E-Starter

200

-

EB9-B

RTX, RV, RX Kick-Start

200

-

12N5.5-3B

RV E-Starter

200

-

EB9-B

RV Kick-Start

200

-

12N5.5-3B

T4

200

-

12N5.5-3B

Arizona Rally

250

-

EB10L-B

RV NGR E-Starter

250

-

EB10L-B

RV NGR Kick-Start

250

-

12N5.5-3B

Dakota E-Starter

350

-

EB10L-B

Dakota Kick-Start

350

-

12N5.5-3B

ER E-Starter

350

-

EB10L-B

ER Kick-Start

350

-

12N5.5-3B

XRT

350

-

EB14L-A2

Dakota E-Starter

500

-

EB10L-B

Dakota Kick-Start

500

-

12N5.5-3B

Nordwest

600

1993

EB14L-A2

RC600C

600

1993

EB14L-A2

Top Rally, XRT

600

-

EB14L-A2

предишна

следваща

 

към началото