към началото
  Към началото > Автохимия > АBRO Бои
 
 
   
 
   


ABRO - Бои
Висококачествени продукти за вашия автомобил

ABRO БОЯ - СПРЕЙ
ABRO БОЯ - СПРЕЙ - 18K ЗЛАТО
ABRO БОЯ - СПРЕЙ - ХРОМ
ABRO БОЯ - СПРЕЙ ФЛУОРЕСЦЕНТНА
ABRO БОЯ - СПРЕЙ ТЕРМОУСТОЙЧИВА
ABRO БОЯ - СПРЕЙ МЕТАЛИК

ABRO  БОЯ - СПРЕЙ

 
Спрей-боите на ABRO са разнообразни, подходящи за много цели. Те изсъхват бързо, - полезно качество при интериорни и екстериорни решения за много повърхности, нуждаещи се от бързо съхнене.

ПРИЛОЖЕНИЕ

*Може да се прилагат върху дърво, метал, сухи стени, мазилка, мукава и зидария. Само няколко примера:

мебели
велосипеди
играчки
врати
лампи
шкафове
други

Всички повърхности трябва да са добре почистени от прах, влага, ръжда, остатъци от боя или други материали, които може да попречат на правилното полепване на частиците боя. Гланцът на лъскавите повърхности трябва да бъде отстранен с шкурка. За по-добри резултати металите трябва да са без ръжда и да са грундирани.

Предлагат се разнообразие от цветове.

УКАЗАНИЯ

Защитете околните повърхности от мъглата, получена от пръскането, с парцали или вестници.

За най-добри резултати, използвайте само когато температурата на флакона е между 20°С и 30°С.

Разклатете енергично поне една минута след като чуете клопането на топчето във флакона, за да осигурите еднаквост и да предотвратите запушване.

Натиснете помпичката стабилно и използвайте постоянно движение при нанасянето на боята – няколко тънки слоя дават по-добър резултат от един плътен слой боя.

 


ВАЖНО
: Следвайте инструкциите на флакона в случай на запушване. Не поставяйте карфица или друг остър предмет в отвора на дюзата.

Може да се пипа след:   10-15 минути Пълно изсъхване след: 20-30 минути

ОПАКОВКА И СЪХРАНЕНИЕ

Метален аерозолен флакон от 450 ml / 12 флакона в кашон
Да се съхранява при температури под 30°С, за предпочитане е 20°С
Срокът на годност е 12 месеца от датата на производство.
Да се пази от топлина, искри и открит пламък – да не се излага на температури над 50°С.

Физико-химични свойства

Типично число на блясъка, освен при грунд и мат

90+ върху 60 градуса блясък

Специфично тегло

0.74

Летливост от обема

92%

Точка на запалване

-156°F

Съдържание под налягане

Аерозолен продукт

Опасни съставки

Пропан, бутан, лек алифатичен хидрокарбонен разтворител, нафта, толуен, бутоксетанол, ацетон; 1, 2 и 4 триметилбензен

 

 

 

 

 

 

   SP-008 - Gray Primer      SP-010 - Red Primer      SP-011 - Gloss Black
   SP-012 - Flat Black      SP-016 - Gloss White      SP-018 - Ivory
   SP-019 - Antique White      SP-020 - Flat White      SP-026 - Aluminum
   SP-027 - Gold      SP-028 - Copper      SP-029 - Chrome
   SP-030 - 18 K Gold      SP-031 - Clear      SP-032 - Light Blue
   SP-035 - Royal Blue      SP-038 - Dark Blue      SP-039 - Purple
   SP-045 - Irish Green      SP-048 - Dark Green      SP-053 - Yellow
   SP-065 - Tangerine      SP-067 - Dark Brown      SP-073 - Fire Red
   SP-075 - Regular Red      SP-078 - Pink      SP-079 - Dusty Rose
   SP-084 - Machine Gray      SP-091 - Almond      SP-095 - Beige
 
     


към началото

     

ABRO
БОЯ-СПРЕЙ - 18K ЗЛАТО

Ползата от златистия спрей ABRO 18K е бързо изсъхване и винаги идеален блясък.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Може да се използва върху дърво, метал, пластмаса, керамика и керамични плочки, в интериора и екстериора.
Всички повърхности трябва да са добре почистени от прах, влага, ръжда, остатъци от боя или други материали, които може да попречат на правилното полепване на частиците боя. Гланцът на лъскавите повърхности трябва да бъде отстранен с шкурка. За по-добри резултати металите трябва да са без ръжда и да са грундирани.

Защитете околните повърхности от мъглата, получена от пръскането, с парцали или вестници. Да се използва на проветриво място.

Разклатете енергично поне една минута след като чуете клопането на топчето във флакона. Разклащайте флакона от време на време при употребата.

Насочете дюзата на спрея към желаното място от разстояние 25-30 см.  и използвайте постоянно движение при нанасянето на боята – няколко тънки слоя дават по-добър резултат от един плътен слой боя. Ако има нужда от допълнително покриване с боя, положете го до 4 часа, с цел предотвратяване вдигането на боята. При съхнене не е отровна.

 

* Ако дюзата се запуши, извадете капачката и я почистете. Не поставяйте карфица или друг остър предмет в отвора на дюзата.
Може да се пипа след: 15 минути

ОПАКОВКА И СЪХРАНЕНИЕ

Метален аерозолен флакон от 227 g / 12 флакона в кашон
Срокът на годност е минимум 12 месеца от деня на производство
Да се пази от топлина, искри и открит пламък. Да се съхранява при температурри под 49°C.

Физико-химични свойства

Форма и мирис

Типичен мирис на разредител на боя

Опасни съставки

Толуен, ксилен и прах от смесени мед и цинк

ВНИМАНИЕ!

Съдържание под налягане. Изключително запалимо! Дразни кожата, очите и носа. Да се използва с подходяща вентилация. Не е токсична при съхнене

Специфично тегло (H2O=1)

0.8

Диапазон на кипене

-13°F – 280°F

Разтворимост във вода

Незначителна

Покритие V.O.C.

5.70 lb. / gal. (683 G/L)

Степен на изпарение
По-бързо от етер
Точка на запалване
40°F

Граници на запалимост във въздуха от обема

долна 1.0%
горна 9.5%


към началото

     

ABRO БОЯ – СПРЕЙ - ХРОМ


Боята ABRO Chrome Aluminum съхне бързо. Това е първокачествена боя в спрей, която оставя брилянтно покритие, идеално наподобяващо хром.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Може да се изпълзва върху дърво, метал, пластмаса, керамика и керамични плочки, в интериора и екстериора. Не съдържа олово и не е токсична при съхнене.
Всички повърхности трябва да са добре почистени от прах, влага, ръжда, остатъци от боя или други материали, които може да попречат на правилното полепване на частиците боя. Гланцът на лъскавите повърхности трябва да бъде отстранен с шкурка. За по-добри резултати металите трябва да са без ръжда и да са грундирани.

Защитете околните повърхности от мъглата, получена от пръскането, с парцали или вестници. Да се използва на проветриво място.

Разклатете енергично поне една минута след като чуете клопането на топчето във флакона. Разклащайте флакона от време на време при употребата.

Насочете дюзата на спрея към желаното място от разстояние 25-30 см.  и използвайте постоянно движение при нанасянето на боята – няколко тънки слоя дават по-добър резултат от един плътен слой боя. Ако има нужда от допълнително покриване с боя, положете го до 4 часа, с цел предотвратяване вдигането на боята. При съхнене не е отровна.

 

* Ако дюзата се запуши, извадете капачката и я почистете. Не поставяйте карфица или друг остър предмет в отвора на дюзата.
МОЖЕ ДА СЕ ПИПА СЛЕД:   15 минути

ОПАКОВКА И СЪХРАНЕНИЕ

Метален аерозолен флакон от 227 g / 12 флакона в кашон
Срокът на годност е минимум 12 месеца от деня на производство.
Да се пази от топлина, искри и открит пламък. Да се съхранява при температурри под 49°C.

Физико-химични свойства

Форма и мирис

Аерозолен продукт

Опасни съставки

Толуен, ацетон, алуминиеви люспици и петролни дестилати

ВНИМАНИЕ!

Толуен, ацетон, алуминиеви люспици и петролни дестилати

Специфично тегло (H2O=1)

0.73

Диапазон на кипене

-44°F – 231°F

Разтворимост във вода

малка

Степен на изпарение

По-бавно от етер

Точка на запалване

156°F

Граници на запалимост във въздуха от обема
долна 1.2%
горна 9.5%


към началото

ABRO  БОЯ - СПРЕЙ ФЛУОРЕСЦЕНТНА

 
Спрей-боите на ABRO са разнообразни, подходящи за много цели. Те изсъхват бързо, - полезно качество при интериорни и екстериорни решения за много повърхности, нуждаещи се от бързо съхнене.

ПРИЛОЖЕНИЕ

*Може да се прилагат върху дърво, метал, сухи стени, мазилка, мукава и зидария. Само няколко примера:

мебели
велосипеди
играчки
врати
лампи
шкафове
други

Всички повърхности трябва да са добре почистени от прах, влага, ръжда, остатъци от боя или други материали, които може да попречат на правилното полепване на частиците боя. Гланцът на лъскавите повърхности трябва да бъде отстранен с шкурка. За по-добри резултати металите трябва да са без ръжда и да са грундирани.

УКАЗАНИЯ

Защитете околните повърхности от мъглата, получена от пръскането, с парцали или вестници.
За най-добри резултати, използвайте само когато температурата на флакона е между 20°С и 30°С.
Разклатете енергично поне една минута след като чуете клопането на топчето във флакона, за да осигурите еднаквост и да предотвратите запушване.
Натиснете помпичката стабилно и използвайте постоянно движение при нанасянето на боята – няколко тънки слоя дават по-добър резултат от един плътен слой боя.

ВАЖНО: Следвайте инструкциите на флакона в случай на запушване. Не поставяйте карфица или друг остър предмет в отвора на дюзата.
 

Може да се пипа след:   10-15 минути Пълно изсъхване след: 20-30 минути

ОПАКОВКА И СЪХРАНЕНИЕ

Метален аерозолен флакон от 450 ml / 12 флакона в кашон
Да се съхранява при температури под 30°С, за предпочитане е 20°С
Срокът на годност е 12 месеца от датата на производство.
Да се пази от топлина, искри и открит пламък – да не се излага на температури над 50°С.

Физико-химични свойства

Типично число на блясъка, освен при грунд и мат

90+ върху 60 градуса блясък

Специфично тегло

0.74

Летливост от обема

92%

Точка на запалване

-156°F

Съдържание под налягане

Аерозолен продукт

Опасни съставки

Пропан, бутан, лек алифатичен хидрокарбонен разтворител, нафта, толуен, бутоксетанол, ацетон; 1, 2 и 4 триметилбензен

 

 

 

 

 

 

   SPF-101 - Yellow Fluorescent      SPF-102 - Orange Fluorescent      SPF-103 - Red Fluorescent
   SPF-104 - Green Fluorescent      SPF-105 - Blue Fluorescent      SPF-106 - Pink Fluorescent
 
     


към началото

ABRO  БОЯ - СПРЕЙ ТЕРМОУСТОЙЧИВА

 
Спрей-боите на ABRO са разнообразни, подходящи за много цели. Те изсъхват бързо, - полезно качество при интериорни и екстериорни решения за много повърхности, нуждаещи се от бързо съхнене.

ПРИЛОЖЕНИЕ

*Може да се прилагат върху дърво, метал, сухи стени, мазилка, мукава и зидария. Само няколко примера:

мебели
велосипеди
играчки
врати
лампи
шкафове
други

Всички повърхности трябва да са добре почистени от прах, влага, ръжда, остатъци от боя или други материали, които може да попречат на правилното полепване на частиците боя. Гланцът на лъскавите повърхности трябва да бъде отстранен с шкурка. За по-добри резултати металите трябва да са без ръжда и да са грундирани.

УКАЗАНИЯ

Защитете околните повърхности от мъглата, получена от пръскането, с парцали или вестници.
За най-добри резултати, използвайте само когато температурата на флакона е между 20°С и 30°С.
Разклатете енергично поне една минута след като чуете клопането на топчето във флакона, за да осигурите еднаквост и да предотвратите запушване.
Натиснете помпичката стабилно и използвайте постоянно движение при нанасянето на боята – няколко тънки слоя дават по-добър резултат от един плътен слой боя.

ВАЖНО: Следвайте инструкциите на флакона в случай на запушване. Не поставяйте карфица или друг остър предмет в отвора на дюзата.
 

Може да се пипа след: 10-15 минути Пълно изсъхване след: 20-30 минути

ОПАКОВКА И СЪХРАНЕНИЕ

Метален аерозолен флакон от 450 ml / 12 флакона в кашон
Да се съхранява при температури под 30°С, за предпочитане е 20°С
Срокът на годност е 12 месеца от датата на производство.
Да се пази от топлина, искри и открит пламък – да не се излага на температури над 50°С.

Физико-химични свойства

Типично число на блясъка, освен при грунд и мат

90+ върху 60 градуса блясък

Специфично тегло

0.74

Летливост от обема

92%

Точка на запалване

-156°F

Съдържание под налягане

Аерозолен продукт

Опасни съставки

Пропан, бутан, лек алифатичен хидрокарбонен разтворител, нафта, толуен, бутоксетанол, ацетон; 1, 2 и 4 триметилбензен

 

 

 

 

 

 

   SPH-201 - High Temp  Aluminium      SPH-202 - High Temp Black      
 
     


към началото

ABRO  БОЯ - СПРЕЙ МЕТАЛИК

 
Спрей-боите на ABRO са разнообразни, подходящи за много цели. Те изсъхват бързо, - полезно качество при интериорни и екстериорни решения за много повърхности, нуждаещи се от бързо съхнене.

ПРИЛОЖЕНИЕ

*Може да се прилагат върху дърво, метал, сухи стени, мазилка, мукава и зидария. Само няколко примера:

мебели
велосипеди
играчки
врати
лампи
шкафове
други

Всички повърхности трябва да са добре почистени от прах, влага, ръжда, остатъци от боя или други материали, които може да попречат на правилното полепване на частиците боя. Гланцът на лъскавите повърхности трябва да бъде отстранен с шкурка. За по-добри резултати металите трябва да са без ръжда и да са грундирани.

УКАЗАНИЯ

Защитете околните повърхности от мъглата, получена от пръскането, с парцали или вестници.
За най-добри резултати, използвайте само когато температурата на флакона е между 20°С и 30°С.
Разклатете енергично поне една минута след като чуете клопането на топчето във флакона, за да осигурите еднаквост и да предотвратите запушване.
Натиснете помпичката стабилно и използвайте постоянно движение при нанасянето на боята – няколко тънки слоя дават по-добър резултат от един плътен слой боя.

ВАЖНО: Следвайте инструкциите на флакона в случай на запушване. Не поставяйте карфица или друг остър предмет в отвора на дюзата.
 

Може да се пипа след: 10-15 минути Пълно изсъхване след: 20-30 минути

ОПАКОВКА И СЪХРАНЕНИЕ

Метален аерозолен флакон от 450 ml / 12 флакона в кашон
Да се съхранява при температури под 30°С, за предпочитане е 20°С
Срокът на годност е 12 месеца от датата на производство.
Да се пази от топлина, искри и открит пламък – да не се излага на температури над 50°С.

Физико-химични свойства

Типично число на блясъка, освен при грунд и мат

90+ върху 60 градуса блясък

Специфично тегло

0.74

Летливост от обема

92%

Точка на запалване

-156°F

Съдържание под налягане

Аерозолен продукт

Опасни съставки

Пропан, бутан, лек алифатичен хидрокарбонен разтворител, нафта, толуен, бутоксетанол, ацетон; 1, 2 и 4 триметилбензен

 

 

 

 

 

 

   SPM-301 - Metallic Blue      SPM-302 - Metallic Green      
 
     


към началото