към началото
  Към началото > Автохимия > АBRO Добавки
 
 
   
 
   


ABRO - Добавки
Висококачествени продукти за вашия автомобил

ABRO AL-629ABRO LUBE®
ABRO AC-999
ABRO DA-650
ABRO DT-508
ABRO DI-502
ABRO EO-414
ABRO GT-507
ABRO GT-409
ABRO IC-509
ABRO OB-506
ABRO AB-500
ABRO OT-511
ABRO PS-700
ABRO SS-510 SMOKE STOP
ABRO GP-201
ABRO SL-900
ABRO AB-404
ABRO SL-624
ABRO RF-505

ABRO AL-629 ABRO LUBE®
ДОБАВКА С ТЕФЛОН ПРОТИВ ИЗНОСВАНЕ

 
Предложенията и препоръките за използването на нашите продукти са основани на нашият натрупан опит и лабораторни тестове. Поради това, че нямаме контрол върху метода и условията на приложение, ние поемаме отговорност единствено за еднородността на нашите продукти в рамките на производствените допустими граници.
ABRO LUBE PTFE добавка против износване на двигателя.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Инжинерите определят, че 70-80% от всички механични износвания на двигателите се причиняват от триенето. Добавката против износване на двигателя ABRO Lube® PTFE се
бори с този проблем като покрива движещите се части с микро-фин слой Teflon° PTFE – най-гладката повърхност, позната на хората, за да се намали триенето в двигателя, износването и да увеличи хлъзгавостта. Формулата обединява най-новите технологии за суспензиране на супер хлъзгавите частици на Teflon° PTFE в 10W 30 маслена основа. В допълнение, нашата формула използва марката PTFE на Teflon°, за да увери клиентите ни в най-високото качество на продукта.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Източете маслото и сменете масления филтър.
Напълнете наново двигателя с масло, като подмените един литър масло с една бутилка ABRO
Lube ® PTFE. За двигатели с обем над 6 литра,
 
използвайте 20 % до 80% ABRO Lube ® PTFE.
Сменяйте маслото и филтрите според указаните от производителя период (вж. упътването от производителя).
За най-добри резултати използвайте ABRO Lube ® PTFE на всяка шеста смяна на маслото или на 1000 работни часа на двигателя.
Използвайте само според указанията.
ABRO Lube ® PTFE е разработен за смесване с бензинов или съответен синтетичен двигател.

ВНИМАНИЕ

Добавката против износване на двигателя ABRO Lube ® PTFE не трябва да се добавя към двигателите по време на период на разработване. Консултирайте се с ръководството от производителя и следвайте препоръчаните процедури при поправка за нови или отремонтирани двигатели.

КЛАСИФИКАЦИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

Базовото масло в ABRO Lube ® изпълнява или надвишава следните изисквания на произдовителите с цел запазване на гаранцията: SF , SG , CD и CE , 10 W /30 Wt., за бензинови и дизелови двигатели, плюс Detroil Diesel CD -11.

Физико-химични свойства

SAE обозначение

10/30

Вискозитет, SUS при 210°F

D 2270

cSt при 210°C

61

cSt при 210°C

10.7

Индекс на вискозитета ASTM D-2270

179

Точка на запалзване, F, ASTM D-66

400

Общо базово число ASTM D-2896

14

Коефициент на триене

0.0764

PTFE Particle Size

>=5 микрона


към началото

     

ABRO AC-999
ДОБАВКА ЗА УПЛЪТНЕНИЕ

 
Добавката за уплътнение ABRO AC-999:
Намалява шума, обновява уплътненията и O-пръстените, омекотява промените и спомага за предотвратяването на утечките.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

За да допълните течността за автоматичните трансмисии, прибавете цялото съдържание на опаковката на всеки 48 000 km или когато забележите забавяне или шум.

ОПАКОВКА

Пластмасови бутилки по 354 ml / 12 бутилки в кашон.

СЪХРАНЕНИЕ / ПОДДРЪЖКА
 


Да се съхранява в затворени контейнери, далеч от топлина, искри, пламък или окисляващи материали.
Да се използва в проветриви помещения.

Физико-химични свойства

Вид

Червеникава течност

Мирис

Ароматен мирис

Специфично тегло (Вода=1)

0.86

Разтворимост във вода

Нищожна

Точка на протичане

-30°F / -34.4°C

Точка на кипене

160 - 300°F

Точка на запалване (TCC)

72°F / 22.2°C

Граници на запалимост във въздух според % от обема

долна 1.0 - горна 10.0


към началото

     

ABRO DA-650
ДОБАВКА ЗА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО - АНТИГЕЛ

 

Добавката ABRO DA-650:

Разбива водата и снижава точката на протичане
Предотвратява замръзването на горивната система при студено време
Една бутилка от 8 oz е достатъчна за количества до 600 литра

Супер концентрати без добавен алкохол

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Преди употреба разклатете добре. Да се използва една бутилка на всеки 600 литра. При екстремални условия може да са нужни две бутилки.

ОПАКОВКА / СЪХРАНЕНИЕ

Пластмасова бутилка от 236 ml / 24 бутилки в кашон

ВНИМАНИЕ

Запалимо
! Съдържа петролни дестилати. Да се пази от нагряване, открит пламък или искри. Да се използва само в проветриви места.

 

Физико-химични свойства

Вид/Мирис

Червеникава течност, ароматен мирис

Специфично тегло(Вода=1)

0.86

Разтворимост във вода

Незначителна

Точка на кипене

160°F – 300°F

Летливост от обема

99%

Точка на потичане

-30°F / -34.4°C

Точка на запалване

> 37.8°C (100°F)

Граници на запалимост

Долна 0.6%
Горна 7%

Граница на самозапалване

401°F


към началото

     

ABRO DT-508
ДОБАВКА УНИВЕРСАЛНА ЗА ДИЗЕЛ

 

Универсалната добавка за дизел ABRO DT-508:

Забавя сгъстяването в студено време
Удължава живота на филтъра за гориво
Подменя изгубенана смазка на инжекторите и помпите
Усъвършенства горивото

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Преди употреба разклатете добре. Изсипете цялото количество в пълен резервоар. Предназначен за целогодишна употреба.

ОПАКОВКА / СЪХРАНЕНИЕ

Пластмасова бутилка от 354 ml / 12 бутилки в кашон

 

ВНИМАНИЕ Запалимо! Съдържа петролни дестилати. Да се пази от нагряване, открит пламък или искри.

Физико-химични свойства

Вид

Кехлибарена течност с ароматен мирис

Специфично тегло (Вода=1)

0.82

Степен на изпарение

Бавно

Разтворимост във вода

Незначително

Диапазон на кипене

150°F – 300°F

Летливост от обема

99+%

Вискозитет при 100°F

1.30 – 2.20 CST

Точка на запалване

> 37.8°C (100°F)

Граници на запалване

Долна 0.7%
Горна 5%


към началото

     

ABRO DI-502
ДОБАВКА ЗА ПОЧИСТВАНЕ ДЮЗИТЕ

 

Добавката за почистване на дузите на ABRO е концентриран препарат, който:

Елиминира колебанията на двигателя
Разтваря смола, натрупвания и въглеродни отлагания
Подобрява скоростта

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Изсипете цялото съдържание в пълен резервоар. Не пълнете резервоара, докато почти не е празен.

ОПАКОВКА / СЪХРАНЕНИЕ

Пластмасова бутилка от 354 ml / 12 бутилки в кашон
ВНИМАНИЕ Запалимо! Съдържа петролни

 

дестилати. Да се пази от нагряване, открит пламък или искри. Да се използва в проветриви помещения. Избягвайте вдишването на изпареинята.

Физико-химични свойства

Вид

Червеникава течност

Мирис

Ароматен мирис

Специфично тегло (Вода=1)

0.825

Разтворимост във вода

Незначителна

Boiling Range

160°F – 300°F

Точка на кипене

160 - 300°F

Налягане на изпаренията при 68°F

< 1 MM HG

Гъстота на изпаренията (въздух =1)

4.7

% летливост от обема

99+

Точка на протичане

-29.9°F / -34.4°C

Точка на запалване (ТСС)

>100°F / 37.8°C

Граници на запалване

Долна 0.7
Горна 7.0

Температура на самозапалване

401°F


към началото

     

ABRO EO-414
ДОБАВКА ЗА СПИРАНЕ ТЕЧ НА ДВИГАТЕЛНОТО МАСЛО

 

Добавката ABRO Engine Oil Stop Leak помага за спирането на малки течове в основните  лагерни уплътнения, гарнитурите на покритието на клапаните и спестява скъпите ремонти.

ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ СВОЙСТВА

Този продукт се произвежда на основата на парафинно минерално масло и химични добавки, подбрани за постигането на желаното раздуване на уплътнителите, гарнитурите, основните лагерни уплътнения. Това контролирано раздуване запечатва малките течове в смазващата система на двигателя.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Прибавете цялото количество към моторното масло

 

при изключен двигател. Стартирайте автомобила и оставете двигателя на тихи обороти за около 30 минути. Изчакайте няколко дни за запечатване на течовете, като наблюдавате нивото на моторното масло.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА

Каталожен номер:   EO-414
Бройки/кашон: Пластмасова бутилка от 354 ml с удължено гърло за по-лесно изливане без разлив / 12 бутилки в кашон.

Физико-химични свойства

Вид

Полу-вискозна червена течност

Мирис

Петролен мирис

Специфично тегло (Вода=1)

0.87

Разтворимост във вода

Неразтворим

Точка на кипене

>500°F

Налягане на изпаренията при 25°C

< 0.001 mm Hg ниско

Точка на запалване (СОС)

360°F

Граници на запалване

Долна 1.1%
Горна 10.0%


към началото

     

ABRO GT-507
ДОБАВКА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА КАРБУРАТОРА

 

Добавката ABRO GT-507:

Намалява разхода на гориво
Почиства  входния канал на карбуратора, колектора и портовете
Предпазва горивната система от ръжда
Предотвратява блокирането
Е достатъчна за обработването на до 60 литра гориво

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Изсипете цялото съдържание на опаковката в пълен резервоар. Количеството е достатъчно за 60 литра. Да не се използва при двутактови двигатели.

ОПАКОВКА / СЪХРАНЕНИЕ

 


Пластмасова бутилка от 354 ml / 12 бутилки в кашон

ВНИМАНИЕ Запалимо! Съдържа петролни дестилати. Пазете от топлина, искри или открит пламък. Да се използва в проветриви помещения.

Физико-химични свойства

Вид/Мирис

Прозрачна безцветна до леко жълтеникава течност с ароматен мирис

Специфично тегло (Вода=1)

0.81

Разтворимост във вода

<0.5% незначителна във вода

Диапазон на кипене

150°F - 300°F

% летливост от обема

99+%

Точка на запалване

100°F

Граници на запалване

Долна 0.7
Горна 5.0


към началото

     

ABRO GT-409
Добавка за трансмисионно масло с PTFE

 

ПОМАГА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ЧУКАНЕТО ОТ ДИФЕРЕНЦИАЛА
НАМАЛЯВА ТЕМПЕРАТУРАНА НА ДИФЕРЕНЦИАЛНОТО МАСЛО
ПОДОБРЯВА СМАЗВАНЕТО И НАМАЛЯВА ТРИЕНЕТО
УДЪЛЖАВА ЖИВОТА НА ДИФЕРЕНЦИАЛА
РАЗРАБОТЕНО ЗА УПОТРЕБА ПРИ НАТОВАРЕНА РАБОТА НА ДИФЕРЕНЦИАЛА

Добавката ABRO Gear Oil Treatment with PTFE се препоръчва като допълнение към смазочните материали на задната ос, които вече предлагат свойства на задоволително висока скорост, силно усукване  и анти-ръжда (като GL5). То е ефективно за намаляване на шума и вибрациите, които често се появяват при диференциали с ограничено плъзгане.

 

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА:

При диференциали с ограничено плъзгане, трансмисии и скоростви кутии – добавете една туба към обикновеното смазочно масло. При трансмисии и диференциали на тежкотоварни автомобили  и трактори – добавете до 10% от обема.

ОПАКОВКА:

200ml туба за изстискване, Бр./кашон 12

Физико-химични свойства

Компонент

Минерално масло

Налягане на изпаренията

6.0 mm Hg при 68° F

Специфично тегло (Вода=1)

0.85

Разтворимост във вода

Незначителна

Точка на запалване (РМСС)

310°F


към началото

     

ABRO IC-509
ДОБАВКА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ИНЖЕКЦИОНИ

 

Добавката ABRO IC-509 е концентриран почистващ препарат, който:

елиминира забавянето на двигателя
разтваря отлаганията на смоли, лустро и въглерод
количеството е достатъчно за 60 литра
подобрява пробега

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Изсипете цялото количество в пълен резервоар. Опаковката е достатъчна за 60 литра. Не допълвайте резервоара докато почти не е изпразнен.

ОПАКОВКА / СЪХРАНЕНИЕ

Пластмасова бутилка от 354 ml / 12 бутилки в кашон

 


ВНИМАНИЕ Запалимо! Съдържа петролни дестилати. Пазете от топлина, искри или открит пламък. Да се използва в проветриви помещения.

Физико-химични свойства

Форма

Червеникава течност

Мирис

Ароматен мирис

Специфично тегло (Вода=1)

0.86

Разтворимост във вода

Незначителна

Диапазон на кипене

160°F – 300°F

Налягане на изпаренията при 25°C

< 2 MM HG1

% летливост от обема

99+%

Точка на протичане

-30°F / -34.4°C

Точка на запалване (ТСС)

>100°F / 37.8°C

Граници на запалимост

Долна 0.6
Горна 7.0

Температура на самозапалване

400°F


към началото

     

ABRO OB-506
ДОБАВКА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ОКТАНОВОТО ЧИСЛО

 

Добавката ABRO OB-506:

Повишава октановото число
Не уврежда кислородните сензори и каталитичните конвертори
Спира свистенето и чукането
намалява Dieseling
подобрява пробега и икономията на гориво

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Изсипете цялото съдържание на опаковката в пълен резервояр. Количеството е достатъчно за 60 литра гориво. Да не се използва при двутактови двигатели.

ОПАКОВКА / СЪХРАНЕНИЕ

 

Пластмасова бутилка от 354 ml / 12 бутилки в кашон

ВНИМАНИЕ: Запалимо! Съдържа петролни дестилати. Да се пази от топлина, искри и открит пламък. Да се използва в проветриви помещения.

Физико-химични свойства

Вид

Прозрачна кехлибарена до червеникава течност

Мирис

Ароматен мирис

Специфично тегло (Вода=1)

0.86

Разтворимост във вода

Незначителна

Диапазон на кипене

160°F – 300°F

Налягане на изпаренията при 25°C

< 2 mm Hg

% летливост от обема

99+%

Точка на протичане

-30°F / -34.4°C

Точка на запалване

100°F / 37.8°C

Граници на запалимост

Долна 0.6
Горна 7.0

Температура на самозапалване

401°F


към началото

     

ABRO AB-500
ДОБАВКА КЪМ МАСЛОТО

 

Добавката ABRO AB-500 е специално разработена за запазване работата на двигателя като в началото на експлоатацията му с подобрители на вискозитета, защита против триене и добавки срещу оксидация. Добавката ABRO AB500 спомага за:

спиране износването на двигателя
спиране пенливостта на маслото
подобряване на пробега
защита от пресичане на маслото
запечатване на износените пръстени и подобряване копресията в двигателя

ПРИЛОЖЕНИЕ

Изсипете една опаковка от добавката в картера като двигателя работи на празен ход и се е подгрял до

 

работната си температура. Добавяюте ABRO 500 при всяка смяна на маслото или когато доливате масло между смените му. Не препълвайте.

ОПАКОВКА / СЪХРАНЕНИЕ

Метална кутия от 443 ml / 24 кутии в кашон
Да се съхранява и използва при температури под 40°С.

** ВНИМАНИЕ: Запалимо! Съдържа петролни дестилати. Да се пази от топлина, искри и открит пламък.

Физико-химични свойства

Вид

Светло кехлибарена течност

Мирис

Лек мирис на масло

Специфично тегло (Вода=1)

0.86

Диапазон на кипене

>825°F

Разтворимост във вода

Незначителна

Степен на изпарение

Много бавно

Точка на запалване

C.O.C. 385°F минимум


към началото

     

ABRO OT-511
ДОБАВКА КЪМ МАСЛОТО

 

Добавката ABRO OT-511 е концентирана, подходяща за прилагане едновременно с, или между смяната на маслото. Нейното предназначение е по-гладката работа на двигателя.

ПРЕДИМСТВА

Съвместимост с всички масла, включително синтетичните;

Намалява триенето в двигателя и износването при стартиране и високи обороти;
Спомага за предотвратяване пенообразуването в маслото
Възстановява компресията и изгубената мощност
Намалява шума от шумни клапани и повдигачи

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

 


Прибавете по 1 кутия от добавката ABRO PREMIUM OIL TREATMENT на всеки 3-4 литра масло (при по-големите двигатели - използвайте 10% от обема) при всяка обикновена смяна на маслото. Между смените на маслото, добавете цялото съдържание към картера при работещ на тихи обороти двигател. Не препълвайте. Не уврежда каталитичните конвертори.

ОПАКОВКА / СЪХРАНЕНИЕ

Метална кутия от 443 ml / 24 Cans per Case
Да се съхранява и използва при температури под 40°С.

** ВНИМАНИЕ: Запалимо! Съдържа петролни дестилати. Да се пази от топлина, искри и открит пламък.

Физико-химични свойства

Вид

Светло кехлибарена течност

Мирис

Лек мирис на масло

Специфично тегло (Вода=1)

0.86

Диапазон на кипене

>825°F

Степен на изпарение

Много бавно

Разтворимост във вода

Незначителна

Точка на запалване

C.O.C. 385 F минимум


към началото

     

ABRO PS-700
ДОБАВКА ЗА СПИРАНЕ ТЕЧА НА ХИДРАВЛИКАТА

 

Добавката ABRO PS-700 Power Steering Fluid предпазва от скърцане, протичане и  повреди в помпата в системите за управление на автомобила. Тя целогодишно смазва, запечатва и омекотява.

ПРЕДИМСТВА

Поддържа тихата и безпроблемна работа на системата.
Намалява износването.
Не е пенлива и не причинява корозия.
Може да се използва и за най-мощните системи за управление.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Добавете течността към резервоара на управляващата

 
система при изключен двигател. Да се използва в проветриви помещения.

ОПАКОВКА / СЪХРАНЕНИЕ

Пластмасова бутилка от 354 ml / 12 бутилки в кашон
Да се съхранява в затворена бутилка и далеч от топлина, искри пламък или окисляващи материали.

Физико-химични свойства

Информация за транспортиране

Не е опасен

Форма

Гъста, бледо кехлибарена течност

Кинематичен вискозитет D-445

cst при 100°C

5.2

cst при 40°C

27-31

Индекс на вискозитета D-2270

95 MIN

Точка на запалване(COC), °C (°F) D-92

191 (375) MIN

Точка на протичане, °C (°F) D-97

-12 (10) MAX

Специфично тегло

.870 - .860

Глина-гел, wt%

Полярни съставки D-2007

2.7

аромати D-2007

17.8

сатурати D-2007

79.5


към началото

     

ABRO SS-510 SMOKE STOP
Добавка за намаляване на отработените газове

 
Подобрява характеристиките на работещите с масло двигатели
Спомага за намаляване на изгорелите газове
Увеличава вискозитета на маслото
Обезшумява шумните двигатели

ABRO SS-510 Smoke Stop е ефективна и лесна за използване добавка за намаляване на отработените газове и обезшумява шумнитед вигатели. Просто изсипете цалото съдържание на опаковката в картера на работещ на тихи обороти двигател (внимавайте да не препълните кардана).

ОПАКОВКА / СЪХРАНЕНИЕ

Пластмасова бутилка от 354 ml / 12 бутилки в кашон
Да се пази от силна топлина, искри или пламък.
 

Съдържа петролни дестилати.

Физико-химични свойства

Форма

Гъста, тъмно кехлибарена течност

Специфично тегло (Вода=1)

0.86

Точка на кипене

>500°F

Абсорбиране във вода

Неразтворим

Налягане на изпаренията при 25°C

<0.001 mm от Hg. Ниско

% летливост от обема

Няма

Точка на запалване

370°F


към началото

     

ABRO GP-201
ШЛАЙФ ПАСТА

 

Шлайф-пастата ABRO GP-201 е специално разработена за шлайфане на автомобилни клапани и е опакована в уникална кутия, която се отваря лесно, за да достигнете до или фината или грубата, подобна на паста консистенция – в зависимост от желаното приложение.

ОПАКОВКА / СЪХРАНЕНИЕ

Метална кутия от 140 g / 12 Кутии в кашон/ 10 кашона в мастер кейс (голям кашон) (120 броя)
Да се съхраняв на хладно, сухо и проветриво място.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Покрива изискванията за щлайфане на клапани,

 

съдържа нужните абразивни зрънца, суспензирани в грес, използвана за триенето на клапаните на двигатели с вътрешно горене и др.

АБРАЗИВ

Използваните абразивни материали при производството на сместа трябва да са  силикон карбид абразиви, съдържащи поне 90% силикон карбид от общата маса. Диапазонът на размера на абразивните частици, използвани при различните видове шлайф паста са както следва:

Физико-химични свойства

Степен

Р-р на абразивните частици или зрънца

Груба обработка

80

Средна обработка

180-220

Фина обработка

220

Тест за точка на прокапване

90°C

Запалимост

Не е запалим


към началото

     

ABRO SL-900
СИЛИКОНОВ СПРЕЙ ЗА СМАЗВАНЕ

 

Спреят ABRO SL-900 Silicone Spray Lubricant предпазва от влага и корозия, намалява износването на механичните части, отстранява влагата и преустановява скърцането и залетването. ABRO SL-900 смазва, уплътнява, защитава от вода и изолира. Подходящ е за употреба при:

ключалки
капачки на резервоари
гумени уплътнения
вентилаторни ремъци
кабели на спирачки и акумулатори

ПРИЛОЖЕНИЕ

Преди употреба разклатете добре. Почистете добре

 
повърхността, която ще обработвате и я подсушете. Дръжте флакона изправен и напръскайте от разстояние 25 см. Желаната за обработване повърхност. Нанесете тънък, равномерен слой. За защитно покритие на метални повърхности – напръскайте и избършете.

ОПАКОВКА / СЪХРАНЕНИЕ

Аерозолен флакон от 283 g / 12 хлакона в кашон
Да се съхранява на хладно, сухо и проветриво място.
Да се съхранява при температури под 50°С.

Физико-химични свойства

Форма

Аерозолен продукт

Специфично тегло

0.64

Разтворимост във вода

Нула

Точка на запалване

-156°F

раници на запалимост

Долна 1.2
Горна 9.5

Опасни химикали

Хексан

ВНИМАНИЕ

ЗАПАЛИМО! Съдържанието е под налягане. Не горете флакона.


към началото

     

ABRO AB-404
ПРАХ ЗА СПИРАНЕ НА ТЕЧОВЕ В ОХЛАДИТЕЛНАТА СИСТЕМА

 

 СПИРА ТЕЧОВЕТЕ БЪРЗО
Внимателно разработен за смесване с гореща вода и антифриз в охладителната система на автомобила. Микроскопичните влакна и чистите метални частици издирват малките пробиви и ги запечатват с гума, втвърдяваща се от топлината на двигателя и образуват пломба за постоянно.
 ПРЕДОТВРАТЯВА ПРОСМУКВАНЕТО
препоръчва се за предотвратяване на течове в реконструираните или наново сглобени двигатели, радиатори или нагреватели, или при подмяна на уплътнения, всмукателни колектори и водни помпи .
ПРЕДОТВРАТЯВА КОРОЗИЯТА И СМАЗВА ВОДНАТА ПОМПА
Специалните съставки предотвратяват образуването на ръжда и нагар и смазват водната помпа.
ЛЕСЕН ЗА УПОТРЕБА

 

Просто излейте в течащия радиатори при работещ двигател.
УТВЪРДЕН
ABRO SL-100 е запечатил милиони просмуквания през повече от 15 години употреба по целия свят. Това е търсеното решение.
НОВА ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАЩИТА
ABRO съдържа съставки, които ефективно предотвратяват протичането на охладител в двигателя през порестите стени на цилиндрите, като същевременно удължава живота.

ОПАКОВКА / СЪХРАНЕНИЕ

Пластмасова туба от 325 ml / 288 туби в кашон
Да се съхранява на хладно, сухо място в затворени контейнери.

Физико-химични свойства

Форма

Сребрист прах

Специфично тегло (Вода=1)

N/A

Точка на кипене

N/A

Абсорбиране във вода

Много леко

Точка на запалване

N/A


към началото

     

ABRO SL-624
ТЕЧНОСТ ЗА СПИРАНЕ НА ТЕЧОВЕ В ОХЛАДИТЕЛНАТА С-МА

 

Течността ABRO SL-624 е бързодействаща, като запечатва за постоянно протичанията на охладителната система, включително алуминий.

Протичания на радиатора
Напукани двигателни блокове
Сърцевини на нагреватели
уплътнения на цилиндрите и главата

** Съдържа ефективни смазочни материали за водната помпа и инхибитори за корозията.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Стартирайте двигателя и го оставете да работи на тихи обороти до загряване на радиатора. Изключете двигателя и изчакайте до спадане на налягането

 

в охладителната система, за да можете да свалите капачката на радиатора без риск от изгаряне. Излейте цялото съдържание на опаковката в радиатора и поставете капачката обратно на мястото й. Стартирайте отново двигателя и го оставете да работи на тихи обороти до преустановяване на теча (приблизително 15-25 минути).

ОПАКОВКА / СЪХРАНЕНИЕ

Пластмасова бутилка от 325 ml / 24 бутилки в кашон
Срок на годност: 3 години

Физико-химични свойства

Форма

Доста плътна, но течаща; кафява

Мирис

Лек мирис

Гъстота при 68°F

5 lbs. / gal

Разтворимост във вода

Диспресира се

Точка на кипене

212°F

Точка на замръзване

32°F

% летливост от обема

90.7%

Точка на запалване

Никаква до завиране


към началото

 

ABRO RF-505
ПРЕПАРАТ ЗА ПРОМИВАНЕ ВА РАДИАТОРА (ЗА 10 МИНУТИ)

 

Препаратът ABRO AB-505 Radiator Flush е безопасен за охладителните системи на автомобилите.

Нашият концентрат:
Отстранява ръжда, налеп и мърсотия. Помага за бързо и ефективно предпазване от прегряване на всички охладителни системи.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Свалете капачката на радиатора (никога не я сваляйте при горещ двигател) и налейте цялото съдържание в пълен и студен радиатор. Поставете обратно капачката.
След като двигателят достигне нормална работна температура, оставете го на тихи обороти в продължение на 10-20 с включено отопление.

 
НЕ ШОФИРАЙТЕ.
Спрете двигателя и го изчакайте да изстине.
Свалете капачката на радиатора и отворете отвора за източване на радиатора. За най-добри резултати, пуснете вода с маркуч в радиатора, достатъчно, че леко да прелее. НЕ ДОБАВЯЙТЕ СТУДЕНА ВОДА В ГОРЕЩА И ПРАЗНА СИСТЕМА.
При тих ход на двигателя продължете с промиването, докато течността започне да изтича чиста. Изключете двигателя и оставете системата напълно да изсъхне. Затворете отворите за източване.
Напълнете радиатора с препоръчаната концентрация антифриз/охладител и разредете с вода. Затворете радиатора с капачката.

ОПАКОВКА / СЪХРАНЕНИЕ

Пластмасова бутилка от 354 ml / 24 Бутилки в кашон
Съхранявайте в хладно и проветливо помещение

Физико-химични свойства

Форма

Прозрачна течност с леко сладникав мирис

Класификация на опасностите

Не е опасен

Специфично тегло

8.9 либри / галон

Разтворимост във вода

пълна

Точка на кипене

215°F

% летливост от обема

87%

Точка на запалване

няма до завирането

pH

8.5 – 9.9


към началото

към началото