към началото
  Към началото > Автохимия > АBRO Ремонтни продукти
 
 
   
 
   


ABRO - Ремонтни продукти
Висококачествени продукти за вашия автомобил

ABRO P.49
ABRO P.49LW
ABRO RV-495
ABRO LQ-11

ABRO P.49 HEAVYWEIGHT PLASTIC FILLER (пластичен кит)

 
ABRO P.49 Heavyweight Plastic Filler е кит за поправки по автомобила с повишено качество.

ПРЕДИМСТВА

Забележителни прилепващи свойства
Не е лепкав, леко се разпределя и лесно се шкури
Гъвкавост при различните приложения

ОПАКОВКА И СЪХРАНЕНИЕ

Предлага се в кутии по 3.52 kg (4 кутии в кашон)
Да се пази от високи температури, открит пламък или други източници на горене.
Да се съхранява при подходяща вентилация на сухо и хладно място.
Да не се съхранява при температури над 90°F.

Физико-химични свойства

Химически компоненти

Стирен, талк без влакна, калциев карбонат

Вид

Сиво-бяла гладка паста

Точка на кипене

N/A

Налягане на изпаренията

N/A

Гъстота на изпаренията

10-20%

Летливост по обем

По-бавно от етил-етер

Степен на изпарение

1.72

Специфично тегло (H2O=1)

По-тежък от въздуха

Точка на запалване

89°F Seta Closed C


към началото

     

ABRO P.49LW LIGHTWEIGHT PLASTIC FILLER

 
ABRO P.49 Lightweight Plastic Filler е кит за поправки по автомобила с повишено качество.

ПРЕДИМСТВА

Бързо и лесно приложение
Втвърдява без да е лепкав за ултра гладка повърхност
Превъздоден при шкурене и заглаждане
Практически елиминира малките отвори

ОПАКОВКА И СЪХРАНЕНИЕ

Предлага се кутии по 900 g/12 кутии в кашон или кутии по 3.52 kg/4 кутии в кашон
Да се пази от високи температури, открит пламък или други източници на горене.
Да се съхранява при подходяща вентилация на сухо
и хладно място.
Да не се съхранява при температури над 90°F.

Физико-химични свойства

Вид

оцветена (без бяло) гладка паста

Химични компоненти

Стирен мономер, талк без влакна, калциев карбонат, стъклени зрънца

Точка на кипене

N/A

Налягане на изпаренията

N/A

Гъстота на изпаренията

По-тежък от въздуха

Степен на изпарение

По-бавно от етил етер

Специфично тегло(H2O=1)

72°F / 22.2°C

Летливост от обема

13-20%

Точка на запалване

89°F Seta Closed Cup


към началото

     

ABRO RV-495 КОМПЛЕКТ ЗА ПОПРАВКА
НА ОГЛЕДАЛО ЗА ОБРАТНО ВИЖДАНЕ

 

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Лепилото ABRO RV-495 Rear View Mirror & Auto Trim Adhesive е с изключително силна формула, която създава слепване за минути. ABRO DV-495 се прилага с процес от два етапа за залепване на огледала и украси към автомобила.

Нанесете грудна
Нанесете лепилото

ОПАКОВКА / СЪХРАНЕНИЕ

На картонче - грунд: 0.5 гр. / лепило: 0.5 гр.
12 картончета в кашон
Да се пази от директна слънчева светлина и на сухо място.
Максималната температура на съхранение е 49°С.

Физико-химични свойства

Форма/Мирис

Жълт, мирис на череша

Специфично тегло

0.980

Обща гъстота

8.16 либри/галон

Разтворимост във вода

N/A

Летливост

Няма

Точка на запалване

260°F (Tag Closed Cup)


към началото

     

ABRO LQ-11
РАЗРЕДИТЕЛ

 

Разредителят ABRO LQ-11 е многофункционален разредител с балансирана, бързо съхнеща формула, която намалява филмите, блажните бои и лаковете за автомобил или други приложения.

Предлага се и нитроцелулозна формула.

ОПАКОВКА / СЪХРАНЕНИЕ

Метална кутия от 3.785 L /   6 кутии в кашон
Изолирайте от окислители, топлина, искри, ел. оборудване и открит пламък
Да се използва само при подходяща вентилация
Пазете очите, кожата и дрехите

 

Физико-химични свойства

Форма

Течност, водно бяла

Мирис

Кетон

Тегло при 60°F (API)

46.7

Специфично тегло

0.794

Абсорбирае във вода

Значителна

% летливост от обема

100.0

Температура на самозапалване

290°C / 555°F (най-ниския компонент)

Долна граница на запалимост във въздуха

2.9% от обема

Точка на запалване

<-7°C / < 20°F (TCC)

Клас запалимост

Клас I B


към началото

към началото