към началото
  Към началото > Автохимия > АBRO Сервизни течности
 
 
   
 
   


ABRO - Сервизни течности
Висококачествени продукти за вашия автомобил

ABRO AT-150
ABRO AB-150DX ATF DEXRON®lll/MERCON®
ABRO AF-504 / AF-505
ABRO 99
ABRO EC-503
ABRO EC-502
ABRO EC-500 / EC-501
ABRO RF-505
ABRO BF-99-4-16
ABRO WW-556
ABRO WW-516
ABRO WD-400

ABRO AT-150 TYPE A ТЕЧНОСТ ЗА
ХИДРАВЛИЧНИ И АВТОМАТИЧНИ ТРАНСМИСИИ
 
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Течността за хидравлични и автоматични трансмисии ABRO AT-150 е с качества, правещи я подходяща за употреба при всички автомобилни хидравлични и автоматични трансмисии. ABRO AT-150 е разработена да намали вискозитетното разлагане и да предложи отлично обмазване на предавките и втулките. Тя съдържа и червена боя за по-лесно идентифициране на утечките в системата.
УПОТРЕБА

Този продукто обикновено се използва за редовен сервиз, при който цената е от първостепенно значение при избора на течност за автоматични трансмисии.

ОПАКОВКА

Пластмасови бутилки от 0.946 литра / 12 бутилки в кашон

СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява на хладно и проветриво място при температури под 60°C.

ПОДДРЪЖКА

 
Да се пази от топлина и открит пламък
Не вдишвайте изпаренията
Измивайте се добре след употреба
Пазете очите, кожата и облеклото

Физико-химични свойства

Вид

Тъмно червена течност

Мирис

Лек петролен

Специфично тегло (Вода=1)

0.894

Токсични съставки

Ксилен и етилбензен

Налягане на изпаренията (0.44 Lbs. / Sq.In)

0.0

Налягане на изпаренията(mm от HG) при 20°C

<0.01

Разтворимост във вода

Нищожна

Точка на запалване (COC)

>320°F / >160°C

Клас пожароопасност

Клас III B


към началото

ABRO AB-150DX ATF DEXRON®lll/MERCON®
ТЕЧНОСТ ЗА ХИДРАВЛИЧНИ И АВТОМАТИЧНИ ТРАНСМИСИИ
 
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Ценна многофункционална течност за автоматични трансмисии, разработена от подбрани стоки и превъзходни добавки. Разполага с устойчивост на високотемпературна оксидация и предлага отбична защита от корозия, износване и ръжда.
Високият индекс на вискозитета позволява използването й в широк температурен диапазон, като предлага нискотемпературна протекаемост и високотемпературен вискозитет.
Препоръчва се за употреба при всички автоматични трансмисии, за които са одобрени течностите DEXRON®, DEXRON®II, II-D, DEXRON®III или MERCON®. Одобрена е и за ALLISON C-4, CATERPILLAR T0-2, FORD M2C138-CJ, и M2C166-H.

ОПАКОВКА


Пластмасова бутилка от 0.946 литра / 12 бутилки в кашон.

СЪХРАНЕНИЕ


Да се съхранява на хладно и проветриво място при температури под 60°C
При съхранение над 45°C с течение на времето се появява мирис и може да се образуват токсична
 
пяна от разлагането на продукта.
Пазете от топлина и открит пламък.

ОБИЧАЙНИ НАБЛЮДЕНИЯ


Родово число според MERCON / DEXRON III ATF 0182

Физико-химични свойства

Вид

Чист и прозрачен

Тегло ° API

31.8

точка на запалване°C

188.89

точка на протичане °F

-42.78

ТЕСТ ЗА КОРОЗИЯ

няма ръжда или корозия на нито една повърхност

CST при 40°C

33.5

CST при 100°C

7.2

Вискозитетен индекс

195

цвят

червен

Медна лента 3 часа при 150°C

1B

Протичане вискозитет Cp

максимум
-
обикновен

при -20 °C

1500
-
1000 до 1300

при -40 °C

1500
-
14000 до 16000
 

Горните анализи са само обикновени наблюдения и окончателният продукт може да се различава в отделните партиди.

 
 


към началото

ABRO AF-504 / AF-505
 
Антифризът ABRO AB-504 е на базата на етилен-гликол в комбинация с инхибитори. При правилна употреба предлага защита от замръзване, прегряване, ръжда и корозия. Антифризът ABRO предпазва всички метални повърхности на охладителните системи, включително алуминия. Не уврежда повърхностите и гумените части.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА


За максимална защита източете и измийте добре охладителната система. Ако е нужно използвайте почистващ препарат. Подменете напуканите маркучи, износените ремъци или повредените капачки на радиатора.

Прибавете нужното количество антифриз (направете справка с таблицата на етикета). Добавете вода до препоръчителното ниво (според упътването от производителя). Антифризът е много силен, затова никога не го използвайте без разреждане – смесвайте с вода (70% антифриз и 30% вода за максимална защита (препоръчва се поне 33% за защита на радиатора от корозия).
Стартирайте двигателя с отворена капачка на радиатора. Проверете отново нивото на течността и при нужда допълнете.

ОПАКОВКА

Бутилка от 0.946 литра / 12 бутилки в кашон (AF-504)
Бутилка от 3.785 литра / 6 бутилки в кашон (AF-505)
Или туба от 4,5 литра

 

СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява на хладно и проветриво място при температури под 49°C.

Физико-химични свойства

Вид

Зелена течност

Мирис

Леко сладникав

Специфично тегло (Вода=1)

1.110

Токсични химикали

Етилен гликол

pH

9.0

Разтворимост във вода

пълна

Налягане на изпаренията при 20°C (mm от HG)

1.6

Гъстота на изпаренията (въздух=1)

2.0

Точка на запалване (COC)

245°F / >118°C

Клас пожароопасност

Клас III B


към началото

ABRO 99 СПИРАЧНА ТЕЧНОСТ HEAVY DUTY DOT 3
 
Спирачна течност за дисовите или барабанни спирачки на вашето превозно средство.

УКАЗАНИЯ


СЛЕДВАЙТЕ ПРЕПОРЪКИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ при вливането на спирачна течност. Пазете течността чиста и суха. Не замърсявайте с прах, вода, петролни продукти или други материали. Замърсяванията може да
доведат до повреда на спирачките или други скъпо струващи поправки.

ОПАКОВКА/СЪХРАНЕНИЕ/ПОДДРЪЖКА

P/N BF-99-P250A - 250 ml пластмасова бутилка/24 в кашон
P/N BF-99-12A - 345 ml пластмасова бутилка/24 в кашон
P/N BF-99-16A - 450 ml пластмасова бутилка/24 в кашон
Да се съхранява на хладно и проветриво място при температури под 49°C. Опаковките трябва да са затворени.
Изолирайте от окислители, топлина и открит пламък. Да се използва само при подходяща вентилация, пазете очите, кожата и облеклото.
 

Физико-химични свойства

Вид

Кехлибарена или синя течност

Мирис

лек

Специфично тегло (Вода=1)

1.062

Точка на запалване

C.O.C. >>93.33°C

Компоненти

Етилен гликол – Внимание!

Vic. C. ste 100°C

Лесно запалимо!

Viscocity

2.0 cst

при -40°F

1450 cst

при 212°F

2.0 cst

Точка на кипене

432°F

Мокра точка на кипене

293°F

PH 50% Etoh Soln.

10.5


към началото

ABRO EC-503
ОХЛАЖДАЩА ТЕЧНОСТ ЗА ДВИГАТЕЛЯ - ЗЕЛЕНА
Охлаждащата течност ABRO EC-503 е разработена специално за защита на охладителната система на леките автомобили.  Използвайте ABRO ENGINE COOLANT вместо вода, за да предотвратите навлизането на примеси в системата.

ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ СВОЙСТВА:

Предотвратява ръждата и корозията
Издръжлива формула
Предпазва водните помпи от примеси
Не е пенлив и може да се смесва с всякакъв антифриз

ОПАКОВКА И СЪХРАНЕНИЕ:

Пластмасова туба от 3.785 l / 6 туби в кашон

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА:

Проверете охладителната система и при нужда свалете уплътнителите, маркучите и термостата. Прибавете 1½ до 2 туби от охлаждащата течност на

 

ABRO за всички пътнически автомобили. За камиони тежкотоварна техника ще са нужни още две или повече туби.

Физико-химични свойства

Вид и мирис

Флуоресцираща зелена течност

Специфично тегло

1.06

Налягане на изпаренията

760

Точка на кипене

212°F

Точка на замръзване

32°F

% летливост

0

Разтворимост във вода

100%

Начин на гасене

Този продукт не поддържа горенето


към началото

ABRO EC-502 ДЪЛГОТРАЙНА ОХЛАДИТЕЛНА
ТЕЧНОСТ ЗА РАДИАТОРИ - ЧЕРВЕНА
 
Продуктът ABRO EC-502 е подходящ за всеки сезон. Неговата формула е специално ниско силикатна разработена за съвременните автомобили. EC-502 помага за поддържане на постоянна работна температура и предпазва охладителната система от ръжда и корозия.

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ СВОЙСТВА:

Защита: предпазва охладителната система от прегряване в горещо време и от замръзване в студено.  Предпазва охладителната система от ръжда и корозия.
Смазване: смазва водната помпа, термостата, капачката за налягането. Предотвратява увреждането на автоматичните трансмисии.
Отстранява излишната пяна: помага за отстраняването на излишната пяна, която може да прехвърли топлина в охладителната система.

ОПАКОВКА И СЪХРАНЕНИЕ:

Пластмасова туба от 3.785 l / 6 туби в кашон
Срок на съхранение: 2 години

 

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА:


Разклатете добре. Изсипете цялото количество в радиатора.

Физико-химични свойства

Основни съставки

Р-р на етилен гликол с инхибитор на корозия

Форма и мирис

Червена с лек мирис

Специфично тегло (Вода=1)

1.1

Налягане на изпаренията (mm от Hg) при 20°C

18

Точка на кипене

215° - 225°F

Точка на замръзване

-1.1°C (30°F)

Степен на изпарение (бутил ацетат = 1)

Нула

Разтворимост във вода

Пълна


към началото

ABRO EC-500 / EC-501 ОХЛАДИТЕЛНА ТЕЧНОСТ
ЗА РАДИАТОРИ (против ръжда)ABRO 99
 
Охладителната течност ABRO EC-500 е специално разработена добавка за предпазване на радиатора от прегряване, замръзване, ръжда и корозия.

ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ СВОЙСТВА:

Защита: предпазва охладителната система от прегряване в горещо време и от замръзване в студено.  Предпазва охладителната система от ръжда и корозия.
Смазване: смазва водната помпа, термостата, капачката за налягането. Предотвратява увреждането на автоматичните трансмисии.
Отстранява излишната пяна: помага за отстраняването на излишната пяна, която може да прехвърли топлина в охладителната система.

ОПАКОВКА И СЪХРАНЕНИЕ:

EC-500 Метална кутия от 0.946 l / 24 кутии в кашон
EC-501 Пластмасова туба от 3.785 l / 6 туби в кашон

 

Срок на годност: 2 години

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА:

Разклатете добре. Изсипете цялото съдържание в радиатора.

Физико-химични свойства

Основни съставки

Р-р на етилен-гликол с инхибитор за корозия

Форма и мирис

Зелена с лек мирис

Специфично тегло (Вода=1)

1.1

Точка на кипене

215° - 225°F

Точка на замръзване

-1.1°C (30°F)

Точка на запалване

Няма

Токсичност

Отровно

Разтворимост във вода

Пълна


към началото

ABRO RF-505
ПРЕПАРАТ ЗА ПРОМИВАНЕ НА РАДИАТОРА (за 10 минути)
 
Препаратът ABRO AB-505 Radiator Flush е безопасен за охладителните системи на автомобилите Нашият концентрат:
Отстранява ръжда, налеп и мърсотия. Помага за бързо и ефективно предпазване от прегряване на всички охладителни системи.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Свалете капачката на радиатора (никога не я сваляйте при горещ двигател) и налейте цялото съдържание в пълен и студен радиатор. Поставете обратно капачката.
След като двигателят достигне нормална работна температура, оставете го на тихи обороти в продължение на 10-20 с включено отопление.
НЕ ШОФИРАЙТЕ.
Спрете двигателя и го изчакайте да изстине.
Свалете капачката на радиатора и отворете отвора за източване на радиатора. За най-добри резултати, пуснете вода с маркуч в радиатора, достатъчно, че леко да прелее. НЕ ДОБАВЯЙТЕ СТУДЕНА ВОДА В ГОРЕЩА И ПРАЗНА СИСТЕМА.
При тих ход на двигателя продължете с

 
промиването, докато течността започне да изтича чиста. Изключете двигателя и оставете системата напълно да изсъхне. Затворете отворите за източване.  
Напълнете радиатора с препоръчаната концентрация антифриз/охладител и разредете с вода. Затворете радиатора с капачката.

ОПАКОВКА / СЪХРАНЕНИЕ

Пластмасова бутилка от 354 ml / 24 Бутилки в кашон
Store in cool ventilated areas

Физико-химични свойства

Форма

Прозрачна течност с леко сладникав мирис

Класификация на опасностите

Не е опасен

Специфично тегло (Вода=1)

8.9 либри / галон

Разтворимост във вода

Пълна

Точка на кипене

215°F

% летливост от обема

87%

Точка на запалване

Няма до завирането

рН

8.5 - 9.9


към началото

ABRO BF-99-4-16
СПИРАЧНА ТЕЧНОСТ DOT 4
 
Съвместима с всички DOT 3 и DOT 4 течности
Препоръчва се за всички ABS, дискови и барабанни спирачни системи, включително хидравличните амбреажи
Изпълнява или надвишава изискванията на SAE Spec J1703 и FMVS № 116

ОПАКОВКА / СЪХРАНЕНИЕ

8.4 OZ/250ml - 24 в кашон
 


към началото

ABRO WW-556
ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТАЧКИ
 
Течността за чистачки ABRO WW-556 е готов разтвор, който:

Почиства без да оставя следи
Отстранява остатъците от насекоми и смола
Не уврежда покритието на автомобила

УКАЗАНИЯ

Не разрежадйте. Налива се директно от опаковката в резервоара за чистачките.

ОПАКОВКА / СЪХРАНЕНИЕ

3.785 литра в пластмасова туба /6 туби в кашон/
 
     
     


към началото

ABRO WW-516
ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТАЧКИ - КОНЦЕНТРАТ
 
Течността за чистачки и антифриз ABRO® Windshield Washer Concentrate WW 516 предлага:

Целогодишна защита и почистване
Защита на предтоно стъкло от замръзване
Отстраняване натрупванията от пътищата и петната от насекоми
Може да се използва както за почистване, така и като антифриз

УКАЗНИЯ

Не използвайте продукта ако фолиото, запечатващо отвора е повредено. След употреба затворете плътно капачката. Избягвайте разливане по повърхността на автомобила. Ако разлеете от препарата – незабавно измийте обилно с вода. Съответства на изистванията на ОТС.
 
 
     

Почистващ препарат

Разтвор 30 ml

Разтвор 1 l

Защита от замръзване

1 част препарат

1 част вода (- 25˚С)

 

1 част препарат

2 части вода (- 15˚С)

 

1 част препарат

3 части вода (- 10˚С)

 

1 част препарат

4 части вода (- 5˚С)

 
 
ОПАКОВКА / СЪХРАНЕНИЕ


473 ml в пластмасова бутилка/24 бутилки в кашон
 

Физико-химични свойства

Не е опасен

Специфично тегло

0.790 при 20˚С

Температура на кипене

62˚С

Температура на замръзване

-35˚С

Разтворимост във вода

100%

Реакция с вода

N/A

Точка на запалване

N/A


към началото

ABRO WD-400
СПРЕЙ ЗА РАЗМРАЗЯВАНЕ НА ПРЕДНОТО СТЪКЛО
 
Спреят WD-400 разтопява скрежа и леда при контакт и е идеален за чистачки, фарове, огледала, замръзнали врати и ключалката на резервоара. Препаратът не е запалим, действа бързо, безвреден е за околната среда и не уврежда покритието на автомобила.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Разклатете флакона добре.
Напръскайте повърхността, за да размразите.
При употреба върху предното стъкло, включете чистачките след напръскването.

ОПАКОВКА / СЪХРАНЕНИЕ

Аерозолен флакон с обем 326 гр. / 12 флакона в кашон

Внимание!
Съдържанието е под налягане – не пробивайте, не изгаряйте и не излагайте на температури над 49ºC или на открит пламък. Да се съхранява на хладно и проветриво място.
 

Физико-химични свойства

Външен вид

Прозрачна течност с леко алкохолен мирис

Специфично тегло

0,786

Налягане на изпаренията при 20ºC

100-110

Гъстота на изпаренията

>1

Разтворимост във вода

Разтворим

Температура на кипене

(само концентрат) 86ºC

Температура на запалване

(само концентрат) -20ºC
(само при експлозия) -65ºC


към началото

към началото