към началото
  Към началото > Масла > Cepsa > Cepsa Греси
 
   
 


Cepsa Greasing Oil
Висококачествени греси

Cepsa Arga Autograsa Especial
Cepsa Arga EP Especial

 
     
 

Cepsa Arga Autograsa Especial

Литиева грес с молибденов бисулфид и добавки за изключително налягане.

Препоръчва се особено много при смазване на механизми, подложени на плъзгане, вибрации или тежко натоварване, като ябълкови механизми, трансмисионни сглобки, кормилните лагери в автомобила и индустриалното

 оборудване, спирачки и т.н., в широк диапазон на температурата: между -25°C и +130°C.

Препоръчва се и за аксесоарите към машините, елекродвигателите, ремъците на конвейерите, лифтовете и т.н.

Съдържа молибденов бисулфид, който при високо налягане образува смазващ филм върху металните повърхности с много нисък коефициент на триене, устойчив на тежки натоварвания.

Отлични свойства против износване
Отлично поведение при наличието на вода

Произведена в разред на плътност NLGI 2.
Точка на прокапване > 190°C


Разфасовки
туба - 0.4 kg
туба - 5 kg
варел - 20 kg
варел - 45 kg
варел - 185 kg

 
   
   
 

Tипични физични характеристики

Вискозитетен клас

ASTM STANDARD

ARGA AUTOGRASA ESPECIAL

NLGI съвместимост

D 217

2

Вид сапун

---

Литий

Температрура на прокапване °С, min

D 566

190

Проникване при 60 движения (mm/10)

D 217

265-295

Проникване при 10-5 движения, вариращо

D 217

-15/+30

Устойчивост на окисляване, 100 h на 100°С, p.s.i-, max

D 942

5

Разлагане на маслото, % max

DIN 51817

5

Корозоя на медта, 24 h на 100°С, max

D 4048

1b

E.P. (4-ball test)

IP 239

5

Точка на спояване, kg. min

-

280

Диаметър на белега (1 min/80 kg) mm

-

0.50 max

Олово и тежки метали

I.R.

Nil
 
   
 


към началото

 
     
 

Cepsa Arga EP Especial

Универсална литиева грес с добавки за изключително налягане (EP).

 Особено препоръчвано за смазване на плоски, ролкови и сачмени лагери и общо за механизми подложени на тежко натоварване, при които са необходими защита против износване и висококачествено смазване.

Може да се използва при широк диапазон на температури: между -25°C и +130°C.

Произведена в разред на плътност NLGI 0, 1 и 2. Точка на прокапване
за NLGI 0 >175°C
за NLGI 1 и 2 >180°C


Разфасовки
туба - 0.4 kg за NGL1 съгласувано с категория 2
варел - 5 kg
варел - 20 kg
варел - 45 kg
варел - 185 kg

 
   
   
 

Tипични физични характеристики

Вискозитетен клас

ASTM STANDARD

ARGA AUTOGRASA ESPECIAL
ЕP-0/EP-1/EP-2

NLGI съвместимост

D 217

0/1/2

Вид сапун

---

Литий

Температрура на прокапване °С, min

D 566

175/180/185

Проникване при 60 движения (mm/10)

D 217

355-385/310-340/265-295

Проникване при 10-5 движения, вариращо

D 217

--/-15/+40/-15/+40

E.P. O.K., lbs, min

D 2509

45

Защита от корозия

D 1743

Pass

Tежки метали

I.R.

Nil
 
   
 


към началото