към началото
  Към началото > Масла > Лубрика > Хидравлични масла Лубрика MXM  
 

LUBRICA MXM

Хидравличните масла Лубрика МХМ се произвеждат от висококачествени базови масла, легирани с пакет добавки, които осигуряват отлична противозадирна и антипенна стабилност.

Предимства
висока степен на защита на оборудването;
много добра филтруемост;

 съвместимост с други минерални масла и метали;
отлични противоизносни свойства;
антиокислителна и противокорозионна стабилност;

Приложение
Хидравличните масла Лубрика МХМ се използват като работна течност в хидростатични маслени системи, както и за смазване на триещи се механизми на различни машини, които изискват масла с висока стабилност срещу окисление, добри защитни свойства и повишени противоизносни и противозадирни качества. Произвеждат се по две рецептури (пепелна и безпепелна) в зависимост от вида и състава на употребяваните присадки. Рецептурата за безпепелни хидравлични масла е приложима в случаите когато в смазваните системи има детайли от цветни метали.

Tехническо означение
ISO-L-HM - съгласно БДС ISO 6743/4

Спецификации
DIN 51524, част 2
DIN 51525 (група H-LP)

Разфасовки
варел - 216L

 
   
 

Tипична характеристика

Вискозитетен клас по ISO

10

15

22

32

46

68

100

150

Кинематичен вискозитет при 40°С, mm2/s

10

15

22

32

46

68

100

150

Вискозитетен индекс

-

96

96

96

95

95

95

93

Пламна температура в отворен тигел, COC, °С

145

160

170

195

205

220

230

240

Температура на течливост, °С

-27

-27

-24

-21

-18

-15

-15

-12

Kорозия върху мед

Въздухоотделителна способност, min/°С

2/50

2/50

3/50

3/50

5/50

8/50

6/75

8/75

Противозадирни свойства (FZG)

 

 

 

 

 

 

 

 

- степен на натоварване с увреждане

11

11

11

11

11

11

11

11

- противоизносен индекс (ПИИ)

180

180

180

190

190

200

200

-

Плътност при 20°С, g/ml

0.869

0.871

0.872

0.874

0.875

0.877

0.881

0.883