към началото
  Към началото > Масла > Лубрика > Машинни и редукторни масла Лубрика AH  
 
 


LUBRICA AH

Mаслата Лубрика АН се произвеждат от дълбоко рафинирани базови масла, не съдържащи добавки и отличаващи се с висока стабилност към окисление и добри деемулгиращи свойства.

Предимства
удължен срок на експлоатация;
широк обхват на приложение;

Приложение
Маслата Лубрика АН се използват за смазване на леко натоварени възли в машини и инсталации с проточни и циркулационни системи и за технологични цели като производство на пластични смазки, закаляване на метали и леярско формоване.

Разфасовки
варел - 216L

 
   
 

Tипична характеристика

Вискозитетен клас по ISO

7

10

15

22

32

46

68

100

150

220

320

460

Кинематичен вискозитет при 40°С mm2/s

7

10

15

22

32

46

68

100

150

220

320

460

Коксов остатък, %

-

-

-

-

-

.01

.08

.15

0.2

0.3

0.5

0.6

Пламна температура в отворен тигел, °С

140

150

160

170

195

205

220

230

230

240

250

280

Температура на течливост, °С

-18

-18

-18

-18

-15

-15

-12

-12

-9

-9

-9

-3

Общо киселинно число, mg KOH/g

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5