към началото
  Към началото > Масла > Лубрика > Специални масла Лубрика MHL  
 

LUBRICA MHL

Маслата за направляващи паралели Lubrica МНМ се произвеждат от дълбоко рафинирани базови масла и композиция от добавки, които подобряват техните противоизносни, адхезионни и защитни свойства и предотвратяват неравномерното приплъзване(стик - слип ефект).

 Предимства

осигуряват равномерно движение на супорта по направляващите паралели при високи натоварвания, и малки скорости на подаване;
осигуряват точност и чистота на обработения детайл;
защита от корозия и износване - удължава срока на експлоатация на направляващите паралели;
съвместимост със всички материали;
повишава надежността на металорежещите машини;

Приложение
Маслата за направляващи паралели на металорежещи машини Лубрика МНМ се използват за смазване и защита от корозия на средно - и тежконатоварени хоризонтални и вертикални направляващи паралели на металорежещи машини с повишена и висока точност.

Tхническо означение
ISO-L-G - съгласно БДС ISO 6743

Разфасовки
варел - 216L

 
   
 

Tипична характеристика

Вискозитетен клас SAE

32

68

100

220

Плътност при 20°С, g/ml

0.873

0.881

0.885

0.890

Кинематичен вискозитет при 40°С

32

68

100

220

Вискозитетен индекс

95

93

92

90

Пламна температура в отворен тигел, COC, °С

190

205

220

240

Температура на течливост, °С

-18

-15

-12

-9

Kорозия върху мед

1a

1a

1a

1a

Противозадирни свойства (ЧСМ)

 

 

 

- противоизносен индекс (ПИИ), N

220

220

220

220