към началото
  Към началото > Масла > Лубрика > Специални масла Лубрика Maсло за прецизни механизми  
 
 LUBRICA Mасло за прецизни механизми


Получава се от дълбоко очистени маслени фракции и пакет от добавки, подобраващ смазочните, противоокислителните и противокорозионни свойства.

Приложение
Маслото за прецизни механизми е предназначено за смазване на прецизни механизми, работещи с високи скорости и ниски натоварвания , както и на контролно - измервателни прибори.

Техническо означение
ISO-L-FC - съгласно БДС ISO 6743/2

Разфасовки
варел - 216L

 
   
 

Tипична характеристика

Кинематичен вискозитет при 40°С

10

Пламна температура в отворен тигел, COC, °С

140

Температура на течливост, °С

-21

Киселинно число, mg KOH/g

0.01

Корозия върху стомана

издържа

Плътност при 20°С, g/ml

0.860