към началото
Към началото > Масла > Лубрика > Специални масла Лубрика ТМКС
 
 


LUBRICA ТМКС

Технологичното масло за каучукови смеси се получава чрез компаундиране на маслени фракции получени от дълбока вакуум - дестилация на нископарафинист, нискосернист нафтено - ароматен тип нефт.

Приложение
Технологичните масла за каучукови смеси се използват като омекчители , пълнители и пластификатори в еластомерни композиции в каучуковата промишленост.

Разфасовки
варел - 216L

 

Tипична характеристика

Кинематичен вискозитет при 40°С, mm2/s

310

450

540

650

Вискозитетен индекс, не по-висок от

35

35

35

35

Пламна температура в отворен тигел, °С не по-ниска

210

220

220

240

Температура на течливост, °С, не по-висока от

-12

-12

-12

-12

Анилинова точка, °С, не по-висока от

85

90

90

95

Показател на пречупване, nD20, не по-нисък от

1.5150

1.5150

1.5200

1.5200

Съдържание на сяра, %

0.1

0.1

0.1

0.1