към началото
  Към началото > Масла > Лубрика > Специални масла Лубрика ТМПС  
 
 


LUBRICA ТМПС

Технологичното масло за пластични смазки се получава чрез компаундиране на маслени фракции получени от дълбока вакуум - дестилация на нископарафинист, нискосернист нафтено - ароматен тип нефт.

Приложение
Технологичното масло за пластични смазки се използва като маслена основа или неин компонент за производство на пластични смазки.

Разфасовки
варел - 216L

 
   
 

Tипична характеристика

Кинематичен вискозитет при 40°С, mm2/s

30

52

81

110

130

Вискозитетен индекс, не по-висок от

50

50

50

50

50

Пламна температура в отворен тигел, °С не по-ниска

160

180

200

210

220

Температура на течливост, °С, не по-висока от

-20

-20

-20

-20

-20

Анилинова точка, °С, не по-висока от

75

75

80

80

80

Показател на пречупване, nD20, не по-нисък от

1.500

1.500

1.510

1.510

1.510