към началото
  Към началото > Масла > Shell > Shell Clavus смазочни масла за хидравлични компресори  
   
 


Shell Clavus
Смазочни масла за хидравлични компресори

Shell Clavus

 
     
 

Shell Clavus

Shell Clavus са висококачествени хидрообработени нафтенови минерални масла без добавки. Чрез специфична селекция на базовото масло се получва серия продукти, специално пригодени за ефективно смазване на хладилни компресори.

Области на приложение:

Хладилни компресори.
Shell Clavus са предназдначени за смазване на компресори, работещи с хладилен агент амоняк (R717). Могат да се използват също и при хладилни агенти въглеводороди (напр. R600a). Могат да го използват и с халогенирани въглеводороди (R12, R22), ако не разползгате с

 продукта Shell Clavus G. Препоръчва се и за всички приложения, свързани с хладилна техника или климатични инсталации: битови, търговски и промишлени системи с високи, средни или ниски температури на изпарение.
Основно смазване.
Освен в хладилна техника, Shell Clavus може да се използва и за основно смазване при ниски температури.

Експлоатационни качества и предимства:

Висококачествени базови масла.
Маслата Shell Clavus са висококачствени нафтови минерални масла без добавки.
Много добра стабилност.
Специфичният подбор на базовите масла в този продукт осигуряват много добра химическа устойчивост при контакта с амоняк като хладилен агент, много добра устойчивост спрямо окисление и добра термоустойчивост.
Чистота.
Образуването на мътилки и утайки е силно ограничено.
Добра течливост.
Продуктът показва добри мазилни качества и течливост при ниски температури.

Стандарти и нормативи.

Маслото Shell Clavus удовлетворява изискванията на стандартите (DIN 51503) KAA, KC и КЕ.

Разфасовки
туба - 20L
варел - 209L

 
 

Tипична характеристика

Clavus

15

32

46

68

100

Вискозитет (ISO 3448)

15

32

46

68

100

Група масла за хладилници (DIN 51503)

KAA, KC, KE

Кинематичен вискозитет при 40°С, mm2/s

15

32

46

68

100

Кинематичен вискозитет при 100°С, mm2/s

3.1

4.6

5.6

7

8.8

Плътност при 15°С, kg/m3 (ASTM D1298)

884

890

895

900

905

Пламна температура, °С (DIN ISO 2592)

170

190

200

210

210

Температура на течливост, °С (DIN ISO 3016)

-48

-36

-33

-30

-27

Течливост в U-образна тръба, °С (DIN 51568)

-44

-32

-28

-23

-18

Неутрализационно число, mg KOH/g (DIN 51558-3)

<0.04

<0.04

<0.04

<0.04

<0.04

Осъпуняване, mg KOH/g (DIN 51559-2)

<0.08

<0.08

<0.08

<0.08

<0.08
 
   
 


към началото