към началото
  Към началото > Масла > Shell > Shell Corena масла за вакум помпи  
   
 


Shell Corena
Висококачествени масла за вакум помпи

Shell Corena D
Shell Corena V

 
     
 

Shell Corena D

Високо качествено Мазилно вещество за въздушни компресори

Shell Corena Oil D е изключително високо качествено мазилно вещество с промивно-измиващи свойства, разработено за смазване на ротационно въртящи се перки и винтови въздушни компресори. Същото е на база на смес от селектирани, разтворими и рафинирани базови масла с внимателно подбрани присадки.

Приложение:

Перкови ротационни въздушни компресори.
Маслено Инжекторни или потопяеми в масло въздушни компресори.
Винтови въздушни компресори.
Потопяеми в масло или инжекторни въздушни компресори до 15 бара и 1000 изпускателна температура на въздуха. Машини работещи в мобилно оборудване, например на строителни площадки, ж.п. линии, особено в тежки условия.

Характеристики и Предимства:
Поддържане на много добра вътрешна честота. В съчетание с продължителността на употреба, маслото има и способността да поддържа отлична вътрешна повърхност, чистота на обслужване, даже при машини, работещи при

 


тежки условия на околната среда. Това се отнася с особена важност за работата при компресорите и функциите на сепаратора/слепващия агент.
Много добро съпротивление срещу окисляване.Съпротивление срещу образуване образуването на отлагащ се въглерод при отворите на вентилаторите, за да ги поддържа незасегнати от движението на въртящите се части, а при ротационните части на винтовите компресори да осигурява максимум оптимален работен режим.
Ефикасно охлаждащо средство.
Corena Oil D ще ви осигури ефкасно охлаждане на винтовите компресори, което е една от най-важните функции на смазочното вещество
Много добра защита против корозия и износване. Ефикасно защитава всички метални повърхности от корозия. Защитава така също всички чувствителни части на дадената машина като зъбни колела, лагери от износване и удължава интервалите на сервизно обслужване.
Добро изпускане на въздуха и противо-пенни свойства. Внимателният подбор на присадки на базови масла осигурява бързо изпускане на въздуха без излишно количество пяна.
Въпреки факта, че Corena Oil D промивни свойства не се образуват устойчиви емулсии в маслено/въздушните сепаратори и изсушитилни оборудвания.
Периоди на източване на маслото.
Употребата на Corena Oil D допуска удължаване на срока за източване на маслото до 4000 часа даже когато се работи при непрекъснато и максимум изпускане на въздуха при около 1000С

Спецификации и Одобрения
ISO 6743-3A-DAH
Shell Corena D e известно и се използва основна от ОЕМ по целия свят.

Съвместимост на уплътняване
Shell Corena D е съвместим с всички уплътняващи материали, обикновено използвани при въздушните компресори.

Разфасовки
туба - 20L
варел - 209L

 
 

Tипична характеристика

Corena D

32

46

68

100

150

Вискозитет (ISO 3448)

32

46

68

100

150

Кинематичен вискозитет при 40°С, mm2/s

32

46

68

100

150

Кинематичен вискозитет при 100°С, mm2/s

5.5

6.9

8.9

11.5

14.5

Плътност при 15°С, kg/m3 (ASTM D1298)

870

875

880

884

890

Пламна температура, COC, °С (ASTM D2)

210

230

240

240

240

Температура на течливост, °С (ASTM)

-36

-33

-30

-24

-24

Сулфатна пепел, % (DIN 51575)

0.43

0.43

0.43

-

-

Стабилност към оксидация (delta-CCT), %

0.45

0.45

0.45

-

-

Разтворимост във вода при 54°С, min (ASTM D 1401)

15

20

25

-

-

Разтворимост във вода при 82°С, min (ASTM D 1401)

-

-

-

15

20
 
   
 


към началото

 
     
 

Shell Corena V 100

Shell Corena Oil V e висококачествено минерално масло, произвеждано от специално подбрани, дълбокорафинирани маслени компоненти. Маслото не съдържа добавки и има естествена устойчивост към стареене. Shell Corena V е подходящо за приложение в ротационни вакуумни помпи.

Oбласти на приложение
Ротационни вакуумни помпи.
Corona V е специално разработено за изпомпване в ротационни вакуумни помпи, работещи до налягане 1х10 -3mbar. При тези условия работят по-голямата част от помпите в промишлено, както и в лабораторно оборудване.

Съвети за някои приложения
Corena V не трябва да се използва във вакуумни помпи, които работят непрекъснато при много високи температури. Не трябва да се използват и в среда на корозионно действащи газове и пари.

 


Експлоатационни качества и предимства:
Много добра резистентност спрямо окисление.
Подбраното базово масло на Corena V има много добра естествена стабилност срещу разграждане на продукта. Това осигурява дълготрайност, както и слаба тенденция към образуване на утайки и отлагания.
Достатъчно ниско прно налягане.
Внимателният подбор на базовото масло осигурява съвсем ниско парно налягане на маслото поради тесния интервал на кипене. Това позволява на машината по-лесно да достигне вакуума, за който тя е проектирана, както и спомага да се намали до минимум сгъстяването на маслото, поради изкипяване на леките компоненти.
Защита от короия.
Маслото осигурява добра защита от ръжда за всички компоненти благодарение на неутралния си характер.
Добри деемулгиращи свойства.
Corena V притежава добри демулгиращи свойства, които спомагат съдържанието на влага и вода в маслото да се поддържа минимално.

Стандарти и нормативи
ISO 6743-3А-DVC
Shell Corena V се използва от много производители на вакуумна техника в целия свят.

Разфасовки
туба - 20L
варел - 209L

 
 

Tипични физични характеристики

Кинематичен вискозитет при 40°С mm2/s

ISO 3104

108

Кинематичен вискозитет при 100°С mm2/s

ISO 3104

11.8

Плътност при 15°С, g/cm3

ISO 12185

0.882

Пламна температура, °С

ISO 2592

265

Температура на течливост, °С

ISO 3016

-9

Киселинно число, mg KOH/g

DIN 51558-1

<0.04

Пепел, %

ISO 6245

<0.01

Кокс по Conradson, %

DIN 51551

0.05

Налягане на парите при 221°С, mbar

 

1

Налягане на парите при 140°С, mbar

 

6 x 10-3

Налягане на парите при 100°С, mbar

 

2.7 x 10-4

Налягане на парите при 80°С, mbar

 

3.5 x 10-5
 
   
 


към началото