към началото
  Към началото > Масла > Shell > Shell Retinax Автомобилни греси
 
   
 


Shell Retinax
Aвтомобилни греси

Shell Retinax CS
Shell Retinax HD
Shell Retinax HDX2
Shell Retinax LX
Shell Retinax EP2

 
 


Shell Retinax CS


 
 


Shell Retinax CS са автомобилни греси за използване в централизирани системи за смазване на шасита. Разработени са на базата на високорафинирано масло, сгъстено с литиев сапун, съдържат добавка за екстремални натоварвания и други добавки за осигуряване на отлична защита при всякакви работни условия.

Експлоатационни качества и предимства:
Добра способност за изпомпване. Никакви задръствания на тръбопроводите дори при много ниски температури (-30С)
Добра водоустойчивост. Издържа на измиване с вода, запазвайки защитната си способност
Ефективни свойства при екстремални стойности на налягането. Ефективно смазване на тежко натоварените компоненти.
Не съдържа олово. Никакви проблеми свързани със здравето и безопасността

Област на приложение:

Централизирани системи за смазване на шасита на товарни автомобили и автобуси.

Диапазон на работната температура
От -30°С до 100°С
Горна температурна граница: 120°С (за кратко време)

Гресиране
Shell Retinax CS се нанася лесно по стандартните системи за гресиране.

Забележка
Трябва да се избягва контакта на греста с каучуковите материали на хидравличната спирачна система.

 
 

Tипични физични характеристики

Shell Retinax

CS 0

CS 00

NLGI пенетрационен клас

0

00

Тип на сапуна

литиев

литиев

Тип на базовото масло

минерално масло

минерално масло

Кинематичен вискозитет при 40°С mm2/s (ISO 3104)

42.0

42.0

Кинематичен вискозитет при 100°С mm2/s (ISO 3104)

8.0

8.0

Пенетрация, проникване при 25°С, 0.1 mm

370

415

Изпомпваемост на голямо разстояние

добра

отлична
 
   
 


към началото

 
     
 

Shell Retinax HD

Shell Retinax HD са греси с изключително високо качество за търговски пътнотранспортни и нетранспортни приложения, при които се изисква сигурна защита.

Shell Retinax HD са разработени от минерално базово масло с висок вискозитетен индекс и смесен литиев/калциев сапунен сгъстител, и съдържат “безоловни” добавки за екстремални натоварвания. Също така съдържат добавки против окисляване, износване, корозия и за прилепване и осигуряване на отлично действие.

Област на приложение
Лагери на колелата на автомобили за търговски транспорт и нетранспортни приложения, при които работните условия са тежки. Греста Shell Retinax HD2 се препоръчва за използване при нормални
температурни условия.

 Греста Shell Retinax HD3 се препоръчва за използване, където високите температури на околната среда (+35С) са обичайни, а
режимът на работа е много тежък.

Експлоатационни характеристики
Изключителна механична стабилност. Запазва отличните си смазочни свойства дори и при излагане на силни вибрации. Устойчива на разлагане и изтичане от лагерния възел.
Отлична защита против износване и дълготрайност. Осигурява дълготрайност на лагерите.
Добри качества на прилепване/адхезия. При условия на високо в т.ч. удърно/ шоково натоварване.
Отлична устойчивост на отмиване с вода.
Предпазва от корозия. Основно качество за превозните средства работещи във влажна околна среда.
Контролирано отделяне на маслото.
Осигурява ефективно смазване за дълъг период от време.
Безопасна работа. Продуктът не изисква специални предпазни означения върху етикета.

Гресиране
Греста Shell Retinax HD2 е подходяща за нанасяне по стандартните методи за гресиране.
При високи температури на околната среда греста Shell Retinax HD3 може да бъде нанасяна по същия начин.

Диапазон на работната температура
От -25°С до 130°С

 
   
   
 

Tипични физични характеристики

Shell Retinax

HD2

HD3

NLGI пенетрационен клас

2

3

Цвят

син

син

Тип на сгъстителя

литиев/калциев

литиев/калциев

Тип на базовото масло

минерално

минерално

Кинематичен вискозитет при 40°С mm2/s (ISO 3104)

170

200

Кинематичен вискозитет при 100°С mm2/s (ISO 3104)

15.6

18.0

Капна температура, °С (IP 132)

184

184
 
   
 


към началото

 
     
 

Shell Retinax HDX2

Shell Retinax HDX2 е с изключително висококачествена грес за автомобилни приложения, изложени на най-тежки условия.
Shell Retinax HDX2 е от минерално масло с висок вискозитетен индекс и смесен литий/калций сапунен сгъстител. Съдържа добавки за екстремални натоварвания, против окисляване, износване, корозия и за прилепване. Също така съдържа и молибденов дисулфид за осигуряване устойчивост на смазочния филм при удърни/шокови натоварвания.

 

Област на приложение
Shell Retinax HDX2 се препоръчва за смазване на лагери, работещи при тежки условия, в т.ч. и удърно натоварване и влажна среда.
Особено подходяща за използване при нетранспортни приложения (строителна и селскостопанска техника) и за смазване на лафета (“петото колело”) на влекача.

Експлоатационни характеристики
Изключителна механична стабилност. Запазва отличните си смазочни свойства дори и при излагане на силна вибрация. Устойчива на разлагане и изтичане от лагерния възел.
Ефективни свойства при екстремални натоварвания. Ефикасно смазване на тежконатоварените компоненти
Добри качества на прилепване. При тежък товар и шокови условия на работа
Отлична защита срещу износване в условия на шоково натоварване. Осигурява непрекъсната защита на критичните компоненти

Одобрения
Shell Retinax HDX2 съдържа 3% MoS2, което отговаря на изискванията на Caterpillar и Volvo.

Диапазон на работната температура
От -10С до 120°С (кратковременно до 140С)

Гресиране
Shell Retinax HDX2 е подходяща за нанасяне по стандартните системи за гресиране.

 
 

Tипични физични характеристики

NLGI пенетрационен клас

2

Цвят

черен

Тип сапун

литиев/калциев

Тип на базовото масло

минерално

Кинематичен вискозитет при 40°С mm2/s (IP 71/ASTM-D445)

200

Кинематичен вискозитет при 100°С mm2/s (IP 71/ASTM-D445)

18.0

Пенетрация, проникване при 25°С, 0.1 mm (IP 50/ASTM-D217)

265 - 295

Капна температура , °С (IP 132/ASTM-D556-76)

184
 
   
 


към началото

 
     
 

Shell Retinax LX

Shell Retinax LX са греси с изключително високо качество, несъдържащи олово, разработени на базата на литиев комплексен сапун с добавки за екстремални натоварвания, предназначени предимно за смазване на автомобилните лагери на колелата, които са изложени на високи температури.

Област на приложение
Лагери на колелата на автомобили. Особено ефективни при автомобилните лагери на колелата, които са изложени на високи температури и натоварване, предизвикано от използване на спирачките при висока скорост.

 Експлоатационни характеристики
Широк диапазон на работна температура. Постоянни работни температури на сачмените и ролковите елементи в лагерите в диапазона
от -25С до +150С.
Повишена защита от фретинг-износване.
Преодолява проблемите, които възникват, когато лагерите са подложени при прекалена вибрация.
Отлична механична стабилност.
Запазва консистенцията за дълго време.
Добра способност за изпомпване.
В системите за централно гресиране.
Без съдържание на олово. Екологично чист продукт.
Ниска степен на отмиване с вода.
Добри характеристики на водоустойчивост.
Добра защита от корозия.
При всякакви условия на работа.

Спецификации за експлоатация
Одобрена от: British Timken
SKF
Leyland Bus: превишава спецификация GX

Диапазон на работната температура
От -25С до 150°С

 
 

Tипични физични характеристики

Shell Retinax

LX2

LX3

NLGI пенетрационен клас

2

3

Тип на сапуна

литиев комплекс

литиев комплекс

Тип на базовото масло

минерално

минерално

Кинематичен вискозитет при 40°С mm2/s (ISO 3104)

160

160

Кинематичен вискозитет при 100°С mm2/s (ISO 3104)

15.5

15.5

Капна температура , °С (IP 132)

257

260
 
   
 


към началото

 
         
 

Shell Retinax EP2

Греста Shell Retinax ЕР2 е универсална грес за приложения с екстремални натоварвания, разработена от дълбоко рафинирано минерално масло и многофункционални добавки, за повишаване ефективността й в широк кръг от автомобилни приложения.

Област на приложение
Лагери (сачмени и ролкови) на колелата на автомобили
Шаси

 Универсални съединения
Лагери на водна помпа
Лагери на динамо
Кабели и шарнирни съединения на дроселова клапа
Шарнирни връзки по предно окачване
Съединителни скоби на амортисьори
Шарнирни връзки на кормилна уредба и трансмисия

Експлоатационни характеристики
Добра механична стабилност. Запазва пенетрацията/консистецията за периода
на препоръчителната смяна на греста
Ниска степен на отмиване с вода. Добри характеристики на водоустойчивост
Добри антикорозионни характеристики.
Ефективна защита при неблагоприятни условия
Ефективна защита при екстремални стойности на натоварване. Ефикасно смазване на тежко натоварените елементи

Диапазон на работната температура
От -30°С до 120°С . Горна температурна граница: 130°С (за кратко време)

Гресиране

Греста Shell Retinax ЕР2 се нанася лесно по стандартните метoди гресиране.

 
 

Tипични физични характеристики

NLGI пенетрационен клас

2

Тип сапун на сгъстителя

литиев

Тип на базовото масло

минерално

Кинематичен вискозитет при 40°С mm2/s (ISO 3104)

188

Кинематичен вискозитет при 100°С mm2/s (ISO 3104)

15.2

Пенетрация, проникване при 25°С, 0.1 mm (IP 50/ASTM-D217)

267

Капна температура , °С (IP 132)

192
 
   
 


към началото