към началото
  Към началото > Масла > Shell > Shell Spirax Tрансмисионни масла
 
   
 


Shell Spirax
Висококачествени масла за скоростни кутии

Shell Spirax MA
Shell Spirax ST
Shell Spirax A
Shell Spirax AX
Shell Spirax ASX
Shell Spirax G
Shell Spirax GX
Shell Spirax GSX

 
 


Shell Spirax MA


 
 


Spirax МА е смазочно масло за предавки с умерено високи екстремни натоварвания, съдържащо многофункционални добавки, които придават добри качества против износване, устойчивост на окисляване и против образуване на ръжда.

Експлоатационни качества и предимства:
Обширен пакет добавки
Специално подбраните добавки придават добри качества против износване, устойчивост на окисляване и против образуване на ръжда.
Одобрено от редица производители на трансмисии

Области на приложение:

Автомобилни трансмисии
Смазочно масло за умерени условия на екстремни натоварвания , от вискозитетен клас SAE 80w, разработено да отговори на изискванията на Mercedes-Benz.

Спецификации:
Класификация на API - GL-4
Военните на САЩ - MIL-L-2105
MAN - 341
Mercedes-Benz - Лист 235.1
ZF - ТЕ-ML 02

Разфасовки
туба - 20L
варел - 209L

 
 

Tипични физични характеристики

Вискозитетен клас

SAE

80W

Кинематичен вискозитет при 40°С mm2/s

IP 71

87

Кинематичен вискозитет при 100°С mm2/s

IP 71

9.8

Вискозитетен индекс

IP 226

95

Плътност при 15°С, g/cm3

IP 365

0.893

Пламна температура в затворен тигел, °С

IP 34

177

Температура на течливост, °С

IP 13

-33
 
   
 


към началото

 
 


Shell Spirax ST

 
 


Spirax ST е смазочно масло за хипоидни предавки с високи екстремни натоварвания, съдържащо многофункционални добавки, които придават високоефективни качества и удължен срок за смяна в някoи приложения. Spirax ST може да се използва в несинхронинизирани тежконатоварени скоростни кутии и някой синхронизирани скоростни кутии, където се допуска използването на масла от ниво API GL5 или MT1.

Експлоатационни качества и предимства:
Обширен пакет добавки
Специално подбраните добавки придават добри качества против износване, устойчивост на окисляване и против образуване на ръжда.
Подобрена антиокислителна стабилност
Spirax ST превишава изискванията за антиокислителна стабилноста на най-новите класификации на API за трансмисионни масла.
Повишена устойчивост на разрушаване на повърхността на зъбните предавки
Подобрена филруемост
Маслато Spirax ST e специално разработено за двигателни мастове, снабдени с филтриращи системи. Специално подбраните добавки към маслото осигуряват оптимална филтруваща способност през целия интервал до смяна на маслото.

Области на приложение:
Автомобилни трансмисии
Маслото Spirax ST е приложимо за повечето съвременни хипоидни предавки и осигурява възмогност за удължен срок на смяна на маслото за специфични приложения.
Spirax ST e одобрено от някои производители* за приложение също в ръчни скоростни кутии. Приложимо е също за някои автомобилни трансмисии при условия на висока скорост/удърно (шоково) натоварване, висока скорост/нисък въртящ момент и ниска скорост/висок въртящ момент.

*Забележка: Както при повечето приложения, маслата от ниво API GL5 не трябва да се използват в ръчни скоростни кутии, където се препоръчват масла от ниво GL4.

Спецификации за експлоатация:
Класификация на API - GL-5/МТ-1
Военните на САЩ - MIL-PRF-2105 Е
MIL-L-2105 D ( отговаря на изискванията)
Маск Truck - GO-H (отговаря на изискванията)
RVI - препоръчва се за най-новите двигателни мостове
Scania STO 1:0 ( удължен интервал)

Разфасовки
туба - 20L
варел - 209L

 
 

Tипични физични характеристики

Вискозитетен клас

SAE

85W-140

Кинематичен вискозитет при 40°С mm2/s

IP 71

432

Кинематичен вискозитет при 100°С mm2/s

IP 71

29.2

Вискозитетен индекс

IP 226

100

Плътност при 15°С, g/cm3

IP 365

0.908

Пламна температура в затворен тигел, °С

IP 34

210

Температура на течливост, °С

IP 15

-18
 
   
 


към началото

 
     
 

Shell Spirax A

Маслата Spirax A са създадени за употреба при широк кръг от автомобилни хипоидни предавки, работещи при тежки условия.

Области на приложение
Автомобилни трансмисии
Хипоидни предавки, подложени на тежки режими на експлоатация.

 Други автомобилни трансмисионни механизми, работещи в условия на висока скорост/удърно (шоково) натоварване , висока скорост/нисък въртящ момент и ниска скорост/висок въртящ момент.

Експлоатационни характеристики
Всеобхватна защита на предавките
Специално подбрани добавки придават добри свойства против износване, ръжда и устойчивост на окисляване.

Спецификации за експлоатация
Класификация на API - GL-5
Военен стандарт на САЩ - MIL-L-2105D
Маck Truck - GO-G

Разфасовки
туба - 1L
туба - 20L
варел - 209L

 
   
   
 

Tипични физични характеристики

Вискозитетен клас (SAE)

80W-90

85W-140

Кинематичен вискозитет при 40°С mm2/s (IP71)

154.0

432.0

Кинематичен вискозитет при 100°С mm2/s (IP71)

15.8

29.9

Вискозитетен индекс (IP 226)

85

98

Плътност при 15°С, g/cm3 (IP365)

0.900

0.908

Пламна температура в затворен тигел, °С (PMCC, IP34)

166

212

Температура на течливост, °С (IP 15)

-27

-15
 
   
 


към началото

 
     
 

Shell Spirax AX

Spirax AX са усъвършенствани "горивоспестяващи" хипоидни масла с подобрени експлоатационни характеристи, създадени да отговорят на по-новите изисквания за защита на тежконатоварените хипоидни предавки. Оптимизираният състав на маслата на минерална основа и новата технология на добавките подобряват смазването на хипоидните предавки и удължават срока за смяна на маслото.

Експлоатационни характеристики:

Възможност за по-дълъг срок за смяна на маслото. По-ефективните добавки осигуряват дългосрочна защита на трансмисиите. По-дълъг живот на маслото, вследствие на по-високата устойчивост на окисляване и по-ниските работни температури, също водят до удължаване сроковете за смяна на маслото.
По-дълъг живот на трансмисията. Очевидните подобрения в защитата срещу износване предпазват от преждевременна повреда. Високата устойчивост на окисляване също предпазва от повреди, предизвикани от образуването на отлагания.

 По-голяма ефективност и следователно по-нисък разход на гориво. Оптимизиращите триенето добавки водят до значително понижаване загубата на мощност и намаляване на максималните работни температури. Идеалната механична стабилност заедно с подобрената течливост при ниски температури допринасят също за повишаването на ефективността.
По-малко екологично замърсяване
Понижено замърсяване на околната среда и повишена възможност за рециклиране, вследствие на пониженото съдържание на хлор. Значително подобрената съвместимост с уплътнителите повишава защитата от течове.
Изключително положителни отзиви и одобрения от производителите на трансмисии и на машини

Приложение
Автомобилни трансмисии
Тежконатоварени хипоидни предавки и несинхронизирани трансмисии.

Спецификации:
Класификация на API - GL-5
Военен стандарт на САЩ - MIL-L-2105D (SAE 80W-90)
Мercedes-Benz - 235.6, 235.0 (отговаря)
МАN - 342 EOD (удължен пробег)
ZF - TE-ML 01, 05, 07
Volvo - 97310
Eaton - отговаря на изискванията (SAE 80W-90)
Isuzu - отговаря на изискванията

Разфасовки
туба - 1L
туба - 20L
варел - 209L

 
 

Tипични физични характеристики

Вискозитетен клас (SAE)

80W-90

90

Кинематичен вискозитет при 40°С mm2/s (DIN 51562)

169.0

172.0

Кинематичен вискозитет при 100°С mm2/s (DIN 51562)

16.8

16.7

Плътност при 15°С, g/cm3 (DIN 51757)

0.900

0.869

Пламна температура в отворен тигел, °С

223

227

Температура на течливост, °С (DIN ISO 3016)

-33

-33
 
   
 


към началото

 
     
 

Shell Spirax ASX

Spirax ASX е уникално, горивоспестяващо масло с дълъг пробег, създадено да осигури максимална защита на най-новите типове хипоидни предавки с тежък режим на работа. Специално разработеното масло на синтетична основа, комбинирано с уникалната технология на Shell добавките, осигуряват по-ефектвно смазване на задвижващите предавателни механизми, по-ниски работни температури и по-дълъг живот на агрегатите.

Експлоатационни характеристики:
По-голяма ефективност и следователно по-нисък разход на гориво. Фрикционните модификатори в маслото осигуряват по-малка загуба на мощност, а от тук по-ниски работни температури, следователно по-висока механична ефективност на агрегатите. Изключителният контрол на вискозитета гарантира запазване на ефективното действие през цялото време на използване на маслото.
Възможност за по-дълъг срок между смените на маслото. Изключително ефективните добавки с пределна устойчивост на окисляване в съчетание с по-ниските работни температури, осигуряват по-дълга защита на

 трансмисията и материала на уплътнителните елементи, както и по-дълъг живот на маслото.

По-дълъг живот на агрегатите. Отличната защита от износване и питинг на зъбните предавки предпазва от преждевременна повреда. Изключителната устойчивост на окисляване също предпазва материала на уплътнителите от повреди, предизвикани от образуването на отлагания върху тях.
Екологично чисто. Демонстрираната превъзходна статична и динамична съвместимост с материала на уплътнителите, надминаваща изискванията на големите производители на трансмисии и агрегати, осигурява защита от течове, вследствие на нарушено уплътнаване на възлите. Ниското съдържание на хлор и възможността за удължаване на срока между смените на маслото осигурява по-слабо вредно въздейстиве върху околната среда.
Признато от водещите производители.
Редица водещи производители на трансмисии и агрегати потвърждават предимствата на синтетичните смазочни продукти, като по настоящем оценяват Spirax ASX.
Част от гамата синтетични смазочни масла Shell. Използвано заедно с други синтетични смазочни продукти на Shell, Spirax ASX води до постигане на максимален резултат.

Приложение

Автомобилни трансмисии
Тежконатоварени хипоидни предавки и несинхронизирани трансмисии, където се препоръчват минерални или синтетични трансмисионни масла.

Спецификации за експлоатация:
Класификация на API - GL-5, МТ-1
Scania - STO 1:0 (удължен срок на смяна)

Разфасовки
туба - 20L
варел - 209L

 
 

Tипични физични характеристики

Вискозитетен клас SAE

75W-90

Кинематичен вискозитет при 40°С, mm2/s

115.0

Кинематичен вискозитет при 100°С, mm2/s

15.0

Mеханична стабилност - вискозитет при 100°С след деструкция, mm2/s

14.5

Динамичен вискозитет при -40°С, cP

135 000

Плътност при 15°С, g/cm3 (D 4052)

0.878

Пламна температура в отворен тигел, °С (D 93)

212

Температура на течливост, °С (ISO 3016)

-42
 
   
 


към началото

 
         
 

Shell Spirax G

Spirax G са автомобилни трансмисионни масла, съдържащи многофункционални добавки, необходими при условия на умерени екстремални натоварвания.

Експлоатационни характеристики:
Обширен пакет добавки
Специално подбраните добавки придават добри

 свойства против износване, устойчивост на окисляване и против образуване на ръжда.

Приложение

Ръчни скоростни кутии. Маслата Spirax G са предназначени главно за смазване на ръчни скоростни кутии на леки автомобили и товарни автомобили, извършващи търговски пътно-транспортни дейности, които работят в условия на висока скорост/нисък въртящ момент и ниска скорост/висок въртящ момент. Подходящи са за синхронизирани скоростни кутии.
Диференциали. Подходящи за приложения при умерено тежки условия в леки и лекотоварни автомобили. Не са подходящи за тежконотаварени хипоидни предавки.

Спецификации за експлоатация:
Класификация на API GL-4

Разфасовки
туба - 1L
туба - 20L
варел - 209L

 
 

Tипични физични характеристики

Вискозитетен клас SAE

80W-90

90

Кинематичен вискозитет при 40°С mm2/s (IP 71)

160.0

184.0

Кинематичен вискозитет при 100°С mm2/s (IP 71)

15.9

16.9

Вискозитетен индекс (IP 226)

90

97

Плътност при 15°С, g/cm3 (IP 365)

0.900

0.904

Пламна температура, °С (IP 34)

175

191

Температура на течливост, °С (IP 15)

-27

-18
 
   
 


към началото

 
     
 

Shell Spirax GX

Spirax GX е усъвършенствано горивоспестяващо трансмисионно масло с подобрени експлоатационни характеристи, създадено да отговоря на по-новите изисквания за защита на умерено натоварените зъбни предавки. Оптимизираният състав на маслото на минерална основа и новата технология на добавките, подобряват смазването на трансмисиите и удължават срока за смяна на маслото.

Експлоатационни характеристики:
Възможност за по-дълъг срок между смените на маслото. По-високоефективните добавки осигуряват дългосрочна защита на трансмисиите. По-дълъгият живот на маслото, вследствие на по-високата устойчивост на окисляване, също съдейства за удължаване на срока за смяна на маслото.
По-дълъг живот на трансмисията. Значителните подобрения в защитата срещу износване предпазват трансмисиите от
преждевременна повреда. Високата устойчивост

 на окисляване също предпазва от повреди, предизвикани от образуването на отлагания в трансмисиите.
По-голяма ефективност, а следователно по-нисък разход на гориво. Идеалната механична стабилност придава по-добра течливост на маслото и лесно превключване на предавките при ниски околни температури. Фрикционно-модифициращите добавки оптимизират триенето, като минимизират загубата на мощност и износването, и по този начин също подобряват ефективността.
По-малко екологично замърсяване. Понижено вредно въздействие върху околната среда и повишена възможност за рециклиране, вследствие на пониженото съдържание на хлор. Значително подобрената съвместимост с материала на уплътнителите повишава защитата от течове.
Изключително положителни отзиви и одобрения от производителите на трансмисии

Приложение
Автомобилни трансмисии. Синхронизирани скоростни кутии и средно натоварени диференциални предавки.

Спецификации за експлоатация:
Класификация на API - GL-4
Мercedes-Benz - 235.5, 235.1 (отговаря)
МАN - 341 (удължен пробег)
ZF - TE-ML 02, 08
Eaton - отговаря
Isuzu - отговаря

Разфасовки
туба - 1L
туба - 20L
варел - 209L

 
 

Tипични физични характеристики

Вискозитетен клас (SAE)

SAE

80W-60

Кинематичен вискозитет при 40°С mm2/s (DIN 51562)

DIN 51562

78.0

Кинематичен вискозитет при 100°С mm2/s (DIN 51562)

DIN 51562

9.5

Плътност при 15°С, g/cm3 (DIN 51757)

DIN 51757

0.885

Пламна температура в отворен тигел, °С

DIN ISO 2592

218

Температура на течливост, °С (DIN ISO 3016)

DIN ISO 3016

-33
 
   
 


към началото

 
     
 

Shell Spirax GSX

Spirax GSX е уникално, горивоспестяващо масло с дълъг пробег, създадено да осигури максимална защита на най-новите типове трансмисии с тежък режим на експлоатация. Специално разработеното масло на синтетична основа, комбинирано с уникалната технология на Shell добавките, осигуряват по-ефектвно смазване на трансмисиите, по-ниски работни температури и по-дълъг живот на агрегатите.

Експлоатационни характеристики:
Ниска загуба на мощност повишена ефективност. Специалните фрикционни характеристики, намаляващи триенето и високата подвижност на маслото, заедно осигуряват по-малка загуба на мощност, по-ниска работна температура и по-високо механично полезно действие. Дългият живот на добавките и отличният контрол на вискозитета поддържат ефективното действие през цялото време на използване на маслото и осигуряват лесно превключване на предавките при всякакви работни условия.

 


Възможност за по-дълъг срок между смените на маслото. Дългият живот на добавките осигурява дългосрочна защита на трансмисиите и висока устойчивост на окисляване, като по този начин предоставят възможност за удължаване срока на смяна на маслото.
По-дълъг живот на трансмисията. Изключителна защита от задиране, питинг и износване. Отлична защита на синхронизиращите механизми, която надвишава изискванията на водещите производители на трансмисии.
По-малко замърсяване на околната среда.
Понижено въздействие върху околната среда и възможност за рециклиране, в резултат на пониженото съдържание на хлор в маслото. Значително подобрена съвместимост с материала на уплътнителните елементи и намаляване на риска от течове.
Признато от водещи производители на трансмисии. Редица водещи производители на машини потвърждават предимствата на синтетичните смазочни продукти, като по настоящем оценяват Spirax GSX.
Част от гамата синтетични смазочни масла на Shell. Използвано заедно с другите синтетични смазочни продукти на Shell, Spirax GSX води до постигане на максимален резултат.

Приложение
Автомобилни трансмисии. Синхронизирани скоростни кутии, включително и такива с интегриран ретардер и средно натоварени диференциални предавки, за които се изискват минерални или синтетични трансмисионни масла.

Спецификации за експлоатация:
Класификация на API - GL-4, МТ-1
ZF (одобрение) - ТЕ-ML 02, 08

Разфасовки
туба - 20L варел - 209L

 
 

Tипични физични характеристики

Вискозитетен клас SAE

75W-80

Кинематичен вискозитет при 40°С, mm2/s

56.0

Кинематичен вискозитет при 100°С, mm2/s

9.1

Вискозитетен индекс (IP 226)

143

Mеханична стабилност - вискозитет при 100°С след деструкция, mm2/s

8.8

Динамичен вискозитет при -40°С, cP

36 500

Плътност при 15°С, g/cm3 (D 4052)

0.849

Пламна температура в отворен тигел, °С (D 93)

248

Температура на течливост, °С (ISO 3016)

-48
 
   
 


към началото