към началото
  Към началото > Масла > Shell > Shell Tellus Хидравлични масла  
   
 


Shell Tellus
Хидравлични масла с високи експлоатационни характеристики

Shell Tellus

 
     
 

Shell Tellus

Висококачествени минерални хидравлични масла с висок вискозитетен индекс, признати като стандартен еталон в областта на промишлената хидравлика и системите за енергопренасяне чрез течни флуиди.

Експлоатационни качества и предимства:

Термична стабилност.
Устойчиви в условия на екстремни условия на работа с високи температури и натоварвания, характерни за съвременните хидравличини системи. Висока устойчивост на термично разлагане и образуване на утайки.
Антиокислителна стабилност.
Устойчиви на окисляване в присъствието на въздух, влага и мед. Тестът за окисление на турбинни масла (TOST) показва изключително висока стабилност на окисление на маслата Shell Tellus.
Изключителна противоизносна защита.
Противоизносни добавки с доказана висока ефективност осигуряват защита както при леки, така и при най-тежкитеусловия на експлоатация. Изключителни резултати при трудния за издържане тест Vickers 35Q25.
Превъзходна филтрираща способност.
Подходящи за условия с ултра висока степен на филтриране, особено важно изискване за съвременните хидравлични системи. Филтриращата способност на Shell Tellus не се влошава от най-честите замърсявания на хидравличните системи, като наличието на вода и калций, за които е доказано, че причиняват блокиране на финните филтри.
Хидролитична стабилност.
Добра химическа стабилност в присъствието на влага, която осигурява дълъг срок на работа на маслото и намалява риска от корозия.

 


Отлична фрикционна характеристика.
Добра смазочна способност и нисък коефициент на триене при условия на ниски и високи скорости. Предпазва от неравномерно (скокообразно) движение (stick-slip) в критични условия на приложение.
Отлични антипенни свойства и способност за отделяне на въздух.
Използването на подходящи добавки осигурява бързото отделяне на въздуха от маслото и спадане на образуваната пяна.
Добра водоотделяща способност.
Доброто отделяне на попаднала в маслото вода (деемулгируемост) не позволява образуването на
кремообразни емулсии от типа вода в масло и последващо влошаване на работата на хидравличната система и повреда на помпата.

Приложение:
Хидростатични енергоспестяващи маслени системи

Съвместимост:
Противоизностната защита на маслата Shell Tellus се основава на добавки, съдържащи цинкови органични съединения, които въпреки своята висока ефективност при повечето хидравлични помпи, не трябва да се използват при по-стари конструкции на хидравлични помпи, съдържащи компоненти със сребърно покритие. Маслата Shell Tellus са съвместими с материала на всички уплътнителни елементи, бои и лакови покрития, които се специфицират за работа с минерални масла.

Спецификации:
ISO 11158; HM
DIN 51524-2: HLP
AFNOR NF E 48602/48603
Denison: HF-0, HF-1, HF-2
Cincinnati Milacron: P68, P69, P70
Eaton (Vickers) тест М-2950-S (мобилни системи)
Еaton (Vickers) тест И-286-С (индустриални системи)
Rexroth Bosch RE 90 220-1/03.03
Linde
Hagglunds spec AC-4.8
Dantoss и др.
Маслата Shell Tellus превишават спецификациите и изискванията на водещите производители на хидравлични системи и се препоръчват за употреба от водещите производители на хидравлични машини и съоръжения в цял свят.

Разфасовки
туба - 20L
варел - 209L

 
 

Tипична характеристика

Вискозитетен клас (ISO VG)

22

32

46

68

100

Кинематичен вискозитет при 40°С, mm2/s (ISO3104)

22

32

46

68

100

Кинематичен вискозитет при 100°С, mm2/s (ISO3104)

4.3

5.4

6.7

8.6

11.1

Вискозитетен индекс (ISO 2909)

100

99

98

97

96

Плътност при 15°С, g/cm3 (ISO 12185)

0.886

0.875

0.879

0.886

0.891

Пламна температура в отворен тигел, °С (ISO 2592)

205

215

230

240

255

Температура на течливост, °С (ISO 3016)

-30

-30

-30

-30

-30
 
   
 


към началото