към началото
  Към началото > Масла > Лубрика > Хидравлични масла Лубрика МХЛ  
 

LUBRICA МХЛ

Хидравличните масла Лбрика МХЛ се произвеждат от рафинирани базови масла, легирани с пакет добавки, които осигуряват изключителна антиокислителна стабилност.

 


Предимства

висока степен защита на обурадването;
много добра филтруемост;
съвместимост с други минерални масла;
отлични противоизносни свойства;
много добри деемулгиращи и противокорозионни свойства;
отлични антипенни свойства;

Приложение
Хидравличните масла Лубрика МХ-Л се използват като работна течност в хидростатични маслени системи, както и за смазване на триещи се механизми на различни машини, които изискват масла с висока стабилност срещу окисление и добри защитни свойства.

Техническо означение
ISO-L-HL - съгласно БДС ISO 6743/4

Спецификации
DIN 51524, част 1

Разфасовки
туба - 1L
туба - 18L
варел - 216L

 
   
 

Tипична характеристика

Вискозитетен клас по ISO

10

15

22

32

46

68

100

150

Кинематичен вискозитет при 40°С, mm2/s

10

15

22

32

46

68

100

150

Вискозитетен индекс

-

96

96

96

95

95

95

93

Пламна температура в отворен тигел, COC, °С

145

160

170

195

205

220

230

240

Температура на течливост, °С

-27

-27

-24

-21

-18

-15

-15

-12

Корозия върху мед

1a

1a

1a

1a

1a

1a

1a

1a

Въздухоотделителна способност, min/°С

2/50

2/50

3/50

3/50

5/50

8/50

6/75

8/75

Плътност при 20°С, g/ml

0.869

0.871

0.872

0.874

0.875

0.877

0.881

0.883