към началото
  Към началото > Масла > Лубрика > Хидравлични масла Лубрика MX-B  
 

LUBRICA MX-B

Хидравличните масла Лубрика МХ-В се произвеждат от висококачествени базови масла, легирани с пакет добавки, които подобряват техните физикохимични и експлоатационни качества.

 Предимства

висока степен защита на обурадването;
много добра филтруемост;
съвместимост с други минерални масла и метали;
отлични противоизносни свойства;
много добра термо и окислителна стабилност;
широк температурен диапазон на приложение;

Приложение
Хидравличните масла Лубрика МХ-В се използват като работна течност в хидростатични маслени системи, както и за смазване на триещи се механизми на различни машини, които изискват масла с висока стабилност срещу окисление, добри защитни свойства и повишени противоизносни и противозадирни качества и работещи в широк температурен интервал от минус 30 до 100°С.

Tехническо означение
ISO-L-HV - съгласно БДС ISO 6743/4

Спецификации
DIN 51524, част 2

Разфасовки
варел - 216L

 
   
 

Tипична характеристика

Вискозитетен клас ISO

22

32

46

68

Плътност при 20°С, g/ml

0.873

0.875

0.876

0.878

Кинематичен вискозитет при 40°С, mm2/s

22

32

46

68

Вискозитетен индекс

145

145

145

145

Пламна температура в отворен тигел, COC, °С

175

190

200

210

Температура на течливост, °С

-39

-39

-36

-36

Aнтикорозионни свойства

издържа

издържа

издържа

издържа

Kорозия върху мед

1b

1b

1b

1b

Въздухоотделителна способност, min/°С

3/50

4/50

8/50

8/50

Водоотделителна способност, cm3/min

40-37

40-37

40-37

40-37

 

-3/20

-3/20

-3/20

-3/20

Противоизносни свойства (ЧСМ)

 

 

 

- противоизносен индекс (ПИИ), N

200

200

200

200

Противозадирни свойства (FZG)

 

 

 

- степен на натоварване с увреждане

11

11

11

11

Стабилност срещу механична деструкция

 

 

 

- намаление на вискозитета при 40°С, mm2/s

2

2

3

4