към началото
  Към началото > Масла > Лубрика > Хидравлични масла Лубрика MXП-40A  
 

LUBRICA MXП-40A

Маслото Лубрика МХП-40А е смазочен продукт разработен за смазване на хидродинамични предавателни кутии. Произвежда се от

 


висококачествени базови компоненти, легирани с пакет добавки, които осигуряват необходимите фрикционни свойства за работа на ХПК.

Предимства
много добра термоустойчивост;
широк температурен диапазон на приложение;
високи фрикционни свойства;
много добри противоизносни и противозадирни свойства;

Приложение
Маслото Лубрика МХП-40А се използва в много трансмисии със сервозадвижване, за смазване на хидродинамични предавки в пътностроителни и подемно-транспортни машини.

Техническо означение
ISO-L-HA - съгласно БДС ISO 6743/4

Спецификации
GENERAL MOTORS TYPE A, SUFFIX A / DEXRON

Разфасовки
туба - 18L варел - 216L

 
   
 

Tипична характеристика

Плътност при 20°С, g/ml

0.878

Кинематичен вискозитет при 40°С, mm2/s

40

Вискозитетен индекс

140

Пламна температура в отворен тигел, СОС, °С

200

Температура на течливост, °С

-45

Корозия върху мед

1

Пенообразуване:

- склонност към пенообразуване, cm3

20-30-20

- стабилност на пяната, cm3

0-0-0

Противоизносни свойства (ЧСМ):

- противоизносен индекс (ПИИ)

150

Противозадирни свойства:

- степен на заваряване (P3), N

200

Противозадирни свойства (FZG):

- степен на натоварване с увреждане, N

12