към началото
  Към началото > Масла > Лубрика > Моторни масла Лубрика ME  
 

LUBRICA ME

Лубрика МЕ са едносезонни двигателни масла предназначени за смазване на дизелови двигатели, създадени от вече утвърдени базови масла, произведени по съвременни технологии и специално подбран пакет добавки.

 Предимства

отлична защита от сгъстяване при високи скорости и високи температури;
високия алкален резерв гарантира бързо и ефективно неутрализиране на образуваните киселини при работа с дизелови горива, съдържащи сяра;
защита от стареене и корозия;

Приложение
Маслатa Лубрика МЕ са предназначени за високонатоварени дизелови двигатели с или без принудително пълнене, работещи при променливи условия, включително и с високосернисти горива, както и за бензинови двигатели, изискващи масло от експлоатационно ниво SE. Използва се в машини в строителството, миннодобивната промишленост и селското стопанство.

Спецификации
SAE J300 Dec 1999
API CD/SE

Разфасовки
варел - 216L

 
   
 

Tипична характеристика

Вискозитетен клас SAE

М10Е

М16Е

М20Е

- SAE

30

40

50

- БДС

10

16

20

Кинематичен вискозитет при 100°С

11.5

15.6

19.5

Вискозитетен индекс

95

92

90

Пламна температура в отворен тигел, COC, °С

230

240

245

Температура на течливост, °С

-21

-18

-15

Обща алкалност, mg KOH/g

8.6

8.6

8.6

Сулфатна пепел, %

1.3

1.3

1.3