към началото
  Към началото > Масла > Лубрика > Машинни и редукторни масла Лубрика PM  
 

LUBRICA PM

Редукторните масла Лубрика РМ се отличават с високи експлоатационни свойства. Произвеждат се от дълбоко очистени маслени базови фракции и пакет добавки, които осигуряват защита от корозия и окисление.

 Предимства

много добри противоизносни и противозадирни качества;
максимална защита от корозия;
съвместимост със черни и цветни метали;
отлична смазваща способност в присъствие на вода;

Приложение
Маслата Лубрика РМ са предназначени за смазване на тежко натоварени редуктори в промишлеността. Отличават се с много добри противоизносни и противозадирни качества. Маслата осигуряват ефективна защита от корозия и високи ЕР свойства.

Tехническо означение
ISO-L-CKT - съгласно БДС ISO 6743/6

Спецификации
US Steel 224
DIN 51517 част 3 / DIN 51517 част 3

Разфасовки
варел - 216L

 
   
 

Tипична характеристика

Вискозитетен клас по ISO

68

100

150

220

320

460

Плътност при 20°С, g/ml

0.882

0.886

0.887

0.889

0.890

0.892

Кинематичен вискозитет при 40°С mm2/s

68

100

150

220

320

460

Вискозитетен индекс

95

93

92

90

90

85

Пламна температура в отворен тигел, COC, °С

210

220

230

245

245

280

Температура на течливост, °С

-27

-18

-18

-12

-12

-6

Противоизносни свойства (ЧСМ)

 

 

 

 

 

 

- противоизносен индекс (ПИИ), N

460

460

500

520

560

560

- натоварване на заваряване (P3), N

3150

3150

3150

3150

3150

3150

- степен на натоварване с увреждане

12

12

12

12

12

12