към началото
  Към началото > Масла > Лубрика > Трансформаторни масла Лубрика Transformer A1  
 

LUBRICA Transformer A1

Трансформаторнoтo маслo Lubrica Transformer A1 се произвежда от дълбоко рафинирани нефтени фракции и комбинация от електронеутрални добавки.

 Маслото се харакеризира с изключи-
телни нискотемпературни и антиокислителни свойства, както и с високи диелектрични показатели.

Предимства
висока стабилност към окисление;
отлични охлаждащи свойства;
висока пламна температура;
минимално образуване на нагар;
възможност за предотвратяване на електрически разряди;

Приложение
Трансформаторното масло се използва като изолираща и топлоотвеждаща среда в трансформатори, контакти и други електротехнически съоражения с високо напрежение.

Спецификации
БДС IEC 60296 A1 КЛАС IIA

Разфасовки
варел - 216L

 
   
 

Tипична характеристика

Кинематичен вискозитет при 40°С, mm2/s

10.5

Кинематичен вискозитет при -30°С, mm2/s

1300

Температура на течливост, °С

-45

Пламна температура в затворен тигел, °С

140

Общо киселинно число, mg KOH/g

0.005

Корозия върху мед

издържа

Индукционен период, ч

170

Пробивно напрежение на обработено масло, kV

50

Тангенс от ъгъла на диелектричните загуби при 90°С

2.10-3