към началото
  Към началото > Масла > Лубрика > Трансформаторни масла Лубрика Transformer Oil  
 

 

 


LUBRICA Transformer Oil

Трансформаторнoтo маслo Lubrica Transformer oil се произвежда от високо очистени парафино-нафтенови базови фракции с минимално съдържание на полярни вещества, които осигуряват изключителни нискотемпературни и антиокислителни свойства и високи диелектрични качества.

Предимства
висока стабилност към окисление;
отлични охлаждащи свойства;
висока пламна температура;
минимално образуване на нагар;

Приложение
Трансформаторното масло Lubrica Transformer oil се използва като изолираща и топлоотвеждаща среда в трансформатори, електропревключватели и др.

Разфасовки
варел - 216L

 
   
 

Tипична характеристика

Кинематичен вискозитет при 40°С, mm2/s

10.5

Кинематичен вискозитет при -30°С, mm2/s

1300

Температура на течливост, °С

-45

Пламна температура в затворен тигел, °С

140

Общо киселинно число, mg KOH/g

0.005

Корозия върху мед

издържа

Индукционен период, ч

170

Пробивно напрежение на обработено масло, kV

50

Тангенс от ъгъла на диелектричните загуби при 90°С

2.10-3