към началото
  Към началото > Масла > Лубрика > Турбинни масла Лубрика TB  
 
 


LUBRICA TB

Високолегираните турбинни масла Лубрика ТВ се произвеждат от специално подбрани дълбоко очистени базови компоненти и комбинация от добавки, които осигуряват изключителна антиокислителна стабилност.

Предимства
защита от корозия;
занижени разходи по техническо обслужване благодарение повишената защита от износане;
висока стабилност на окисление;
повишена ефективност на работа благодарение на високата въздухо- и водоотделящата способност;

Приложение
Турбинните масла Лубрика ТВ са предназначени за смазване и охлаждане на водни, парни и газови турбини, работещи при високи натоварвания.

Техническо означение
ISO-L-TSE - съгласно БДС ISO 6743/5

Разфасовки
варел - 216L

 
   
 

Tипична характеристика

Вискозитетен клас по ISO

32

46

68

Плътност при 20°С, g/ml

0.873

0.875

0.877

Кинематичен вискозитет при 40°С, mm2/s

32

46

68

Вискозитетен индекс

98

95

95

Пламна температура в отворен тигел, COC, °С

190

200

205

Температура на течливост, °С

-15

-12

-12

Въздухоотделителна способност, min/°С

4/50

5/50

8/50

Корозия върху мед

1b

1b

1b

Водоотделяща способност, s

80

100

110

Стабилност на окисление

 

 

време за достигане на общо киселинно число 2 mg KOH/g, h

3000

3000

3000