към началото
  Към началото > Масла > Лубрика > Турбинни масла Лубрика TП  
 

LUBRICA TП

Турбинните масла Лубрика ТП се произвежда от висококачествени базови масла и комбинация от добавки, които осигуряват необходимите експлоатационни свойства.

 

Предимства
много добра антикорозионна защита;
занижени разходи по техническо обслужване благодарение повишената защита от износане;
висока стабилност на окисление;
отлични деемулгиращи и антипенни свойства;

Приложение
Турбинните масла Лубрика Тп са предназначени за смазване на лагери, спомагателни механизми и регулиращи системи на водни, парни и газови турбини със средна и голяма мощност, турбокомпресорни машини и корабни паротурбинни инсталации.

Техническо означение
ISO-L-TSA - съгласно БДС ISO 6743/5

Спецификации
ISO 8068
DIN 51515
DIN 51524

Разфасовки
варел - 216L

 
   
 

Tипична характеристика

Вискозитетен клас по ISO

32

46

68

Плътност при 20°С, g/ml

0.873

0.875

0.877

Кинематичен вискозитет при 40°С, mm2/s

32

46

68

Вискозитетен индекс

98

98

95

Пламна температура в отворен тигел, COC, °С

210

225

220

Температура на течливост, °С

-15

-9

-9

Въздухоотделителна способност, min/°С

3/50

5/50

8/50

Корозия върху мед

1a

1a

Водоотделяща способност, s

100

150

200

Стабилност на окисление

 

 

време за достигане на общо киселинно число 2 mg KOH/g, h

2000

2000

2000

Антикорозионни характеристики в присъствие на дестилирана вода

издържа

издържа

издържа