към началото
  Към началото > Авторско право / Защита на данните      
 
   
   
 
 


Авторско право

© 2005 ДиДи94. Всички права запазени. ДиДи94 не носи отговорност за точността на информацията на този уебсайт. Съдържанието и структурата на този сайт е предмет на закона за авторското право и на други текстове по защитата на интелектуалната собственост. Разпространението или промяната на съдържанието на тази страница не е позволено. Освен това съдържанието не може да се копира за търговски цели или да става достояние на трети страни. Снимките на ДиДи94, станали достояние на трети страни са също предмет на закона за авторското право. ДиДи94 постоянно проверява и актуализира информацията, която представя на своя сайт, но въпреки изключителните грижи и старание по този въпрос информацията може да се е променила. Поради тази причина, ДиДи94 не носи отговорност нито дава гаранция по отношение на точността, пълнотата и тематичното съдържание на информацията, поместена на този сайт. Това се отнася също и за хипер връзките на сайта, които ви препращат към други сайтове. ДиДи94 не носи и не приема отговорност по отношение на материала на други такива сайтове. Докато нашият сайт съдържа връзки до други сайтове, ДиДи94 не е отговорен за стратегиите по защита на данните или съдържанието на други такива сайтове.

 


ДиДи94
си запазва правото да извършва промени или изменения на предоставените данни и информация по всяко време и без предварително известяване.

Защита на данните

Нашият сайт може да изисква от вас персонална информация. Такива данни само се съхраняват и обработват до толкова, колкото е необходимо референция към вас за изпращането на желаната от вас информация. ДиДи94 ви уверяват, че личните ви данни и информация са предмет на строга поверителност в съответствие с действащото законодателство.